لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

مجموعه : عکس های ماشین
نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Mercedes-Benz – Type S – 1927

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Audi – Imperator – 1929

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Volvo – PV36 Carioca – 1935

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Subaru – 360 – 1958

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Pontiac – GTO – 1964

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Porsche – 356 – 1948

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Renault – 4 CV – 1948

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Nissan – 240Z – 1970

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Opel – Kadett Roadster – 1938

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Mazda – MX-5 Miata Roadster – 1989

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Lotus – Elan – 1962

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Lamborghini – 350 GTV – 1963

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Ford – Thunderbird – 1955

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Honda – S600 – 1964

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Jaguar – SS 100 – 1936

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Fiat – 3 1-2 HP – 1899

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Ferrari – 288 GTO – 1984

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Dodge – Airflow Tanker Truck – 1938

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Chevrolet – Corvette C1 – 1953

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Citroen – Traction Avant 11B Cabrio – 1938

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Cadillac – LaSalle – 1927

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Buick – Model C – 1905

نخستین خودروهای برتر کمپانی های مطرح در دنیا

Bugatti – Type 41 Royale – 1932

 

 

 

جدیدترین مطالب