لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

معضلات اجتماعی در قالب کاریکاتور

 

کاریکاتور تنها هنری است که شاید بتوان توسط آن کمی درد های جامعه را با زبان بی زبانی به تصویر کشید. افراد زیادی در جوامع گوناگون به خاطر همین کاریکاتور ها سال های سال به زندان افتاده اند. کاریکاتور یکی از بهترین و جذاب ترین هنر ها در زمینه ی نقاشی است که همیشه طرفداران زیادی دارد.

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

 

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

جدیدترین مطالب