کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

معضلات اجتماعی در قالب کاریکاتور

 

کاریکاتور تنها هنری است که شاید بتوان توسط آن کمی درد های جامعه را با زبان بی زبانی به تصویر کشید. افراد زیادی در جوامع گوناگون به خاطر همین کاریکاتور ها سال های سال به زندان افتاده اند. کاریکاتور یکی از بهترین و جذاب ترین هنر ها در زمینه ی نقاشی است که همیشه طرفداران زیادی دارد.

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

 

کاریکاتورهایی که دردهای جامعه را به تصویر میکشند

جدیدترین مطالب