الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

بمب خنده با سوژه هایی تک

بمب خنده با سوژه هایی تک

بامزه ترین سوژه ها موجب شادی دل شما

مشغله ها و درگیری های طول روز گاهی فرصت خندیدن را هم از ما میگیرد. دیدن افراد یا مواردی بانمک برای لحظه ای افکار منفی را از ما دور میکند وشادی را به دلهای ما می آورد.برای همین منظور همیشه سوژه هایی را برایتان آمده میکنیم که قعطا با دیدنشان خنده بر لب هایتان نقش میبندد و موجب بمب خنده برای خود و اعضای خانوادتان باشد.پس باهم تصاویر طنز زیر را میبینیم تا بلکه بتوانیم به نوعی در این شادی شما سهیم باشیم.

بمب خنده با سوژه هایی تک

سوژه های خنده دار

بمب خنده با سوژه هایی تک

من دیگه حرفی برای گفتن ندارم!

بمب خنده با سوژه هایی تک

وکیلم؟….عروس رفته قلیون بزنه!!

بمب خنده با سوژه هایی تک

سوژه های خنده دار

بمب خنده با سوژه هایی تک

فسقلی فوضول

بمب خنده با سوژه هایی تک

سوژه های خنده دار

بمب خنده با سوژه هایی تک

انگری گوجه

بمب خنده با سوژه هایی تک

سوژه های خنده دار

بمب خنده با سوژه هایی تک

سوژه های خنده دار

بمب خنده با سوژه هایی تک

سوژه های خنده دار

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری