hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

موتورسیکلت های که به صورت غیر قانونی حمل بار می نمایند در شهر تهران و شهرهای دیگر ایران فراوان می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار) را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سماتک: در شرایطی ثبت نام طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها در شهر تهران آغاز شده که راکبان موتورها در سطح شهر مرتکب تخلف های متعددی از جمله حمل بار غیر متعارف و خطرناک شده و توجه کمتری به اجرای قانون دارند.

 

موتورسیکلت های که به صورت غیر قانونی در شهر بار حمل می نمایند بسیار تصاویر خنده داری را ثبت نموده اند این موتورسیکلت ها نباید بارهای زیادی را در خیابان ها و بزرگراه های تهران حمل نمایند خلاف قانون ترافیک و راهنمایی رانندگی می باشد.

 

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

حمل بار با موتورسیکلت (عکس های خنده دار)

 

منبع: mizanonline.ir

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب