نیم نگاهی به گذشته

عکس خنده دار قلیان کشیدن بیماران در بیمارستان

عکس خنده دار قلیان کشیدن بیماران در بیمارستان

عکس خنده دار قلیان کشیدن بیماران در بیمارستان

قلیان مضرات مانند سیگار دارد که دود قلیان برای همه زیان آور می باشد و شما نباید فکر کنید که قلیان اصلا زیان آور نیست دود یک قلیان برابر با دود 80 سیگار می باشد اگر شما فلیان می کشید باید ضررهای این ماده را هم بدانید در یکی ار بیمارستان های ایران بیماری در حال قلیان کشیدن بود که عکسی در حین کشیدن قلیان از این بیمار گرفته شد که باعث حیرت همه در ایران و فضای مجازی شده است در ادامه تصاویر و عکس خنده دار قلیان کشیدن بیماران در بیمارستان را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

قلیان کشیدن یک بیمار در بیمارستان

قلیان کشیدن یک بیمار در بیمارستان ! به نظر می رسد قلیان کشیدن در بیمارستانی در ایران مجاز اعلام شده است!

عکس خنده دار قلیان کشیدن بیماران در بیمارستان

عکس خنده دار قلیان کشیدن بیماران در بیمارستان 

جدیدترین مطالب