عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

 

بسیاری از ما گچ گرفتن دست و پای انسان را دیده ایم اما در اینجا عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات را می بینید که بسیار جالب و دیدنی هستند. گچ گرفتن دست و پا شاید برای خود فردی که دچار مصدومیت شده آزار هنده باشد، اما برای اطرافیان چندان هم خالی از لطف نیست زیرا با استفاده از خودکارهای رنگی روی آن انواع نقش و نگارها را ترسیم کرده و یادگاری می نویسند.

 

اما تصور کنید همین آتل بندی ها و گچ های سبز و سفید روی دست حیوانات کوچک بسته شده باشند، بدون شک اولین چیزی که آدم با دیدن شان خواهد گفت این است: «آخی!»

 

مخصوصا مثلا اگر دست یک موش کوچک شکسته شده باشد، دیدن گچ روی دستان ریز آن بسیار ناراحت کننده و برانگیزنده حس ترحم خواهد بود. برای درک بهتر این حس بهتر است خودتان در ادامه، تصاویری از این صحنه ها را مشاهده کنید تا با ما هم نظر شوید.

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

عکس های خنده دار گچ گرفتن دست و پای شکسته حیوانات

جدیدترین مطالب