نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

ایموجی های خنده دار این هفته

امروز میخواهیم برای شما در این مطلب تعدادی از ایموجی های خنده دار که این  روز ها در قالب استیکر در تلگرام استفاده میشود، قرار دهیم. با ساخت برنامه ی تلگرام بسیاری از ایرانی های عزیز همیشه حاضر در صحنه، باز هم استعداد های خود را نیز در این زمینه شکوفا کردند و روز به روز ایموجی ها و استیکر های خنده دار تری را وارد دنیای مجازی کردند:

 

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجینوشته های خنده دار در قالب ایموجینوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

ایموجی ها جدید

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

استیکر ها و ایموجی های خنده دار

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

 

نوشته های خنده دار در قالب ایموجی

جدیدترین مطالب