نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

مجموعه : عکس های طبیعت
بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

در برخی از مناطق دنیا پدیده های زیبایی در طبیعت به وجود می آید که بسیار جالب و شگفت انگیز است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

سنگ های جالب و کریستالی که در اثر فوران آتشفشان ها از داخل آب دریا به بیرون آمده اند مناظری زیبایی را در منطقه ای از استرالیا به وجود آورده اند این سنگ ها مانند یک ستون در کنار هم هستند و از دور منظره های زیبایی را ساخته اند که بسیار جذاب می باشد ساحل جنوب تاسمانی در استرالیا از ستون های سنگی خیره کننده تشکیل شده که تا 300 متر از سطح دریا بالاتر رفته اند. زمین شناسان این سنگ ها را دولریت می نامند و شکل متمایز دراز و ستون های شش ضلعی دارند. دولریت ها زمانی تشکیل می شوند که سنگ های مذاب که از عمق زمین با فشار بیرون می آیند به سرعت سرد و کریستالی شوند و کریستال های کوچک قابل مشاهده ای روی سنگ تشکیل دهند.

 

وقتی به اندازه کافی سرد شدند، حجم سنگ ها کم می شود و ترک هایی ایجاد می شود. این ترک ها اجازه می دهد سنگ ها از داخل نیز سرد شوند، در نتیجه ترک های بیشتری ایجاد می شود. در پایان شما یک بلوک سنگی بزرگ با ترک های عمودی بلند و متقارن دارید که ستون های پنج یا شش گوشه ایجاد می کند. ستون ها می توانند از چند سانتیمتر تا چند متر قطر داشته باشند.

 

این ستون های دولریتی خیره کننده در تاسمانی به احتمال زیاد در دوره ژوراسیک، حدود 185 میلیون سال پیش در یک رویداد عظیم آتشفشانی که یک سوم تاسمانی را پوشاند تشکیل شده اند. ستون های سنگی این چنینی غیرمعمول نیستند. صدها نقطه روی زمین وجود دارد که آن ها را پیدا می کنید.

 

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

بلندترین ستون های سنگی طبیعی در سواحل تاسمانی

 

جدیدترین مطالب