لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

مجموعه : عکس های طبیعت
زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

در این مطلب شما را با زیباترین عکس های طبیعت شمال ایران آشنا می سازیم. جنگل های شمال ریه تنفسی کشور هستند و به جز زیبایی، محافظت از خاک و جذب گردشگر، تاثیر زیادی بر سالم سازی هوای کشور دارند.

 

 جنگل ها و مراتع در طبیعت ثروت سبز کشور است اما ساخت و ساز‌های بی‌رویه در مناطق جنگلی شمال کشور آسیبی جدی به این مناطق وارد کرده است. اگر همین روند ادامه پیدا کند، تا یکی دو دهه آینده چیزی از این طبیعت زیبا برای نسل های بعد باقی نخواهد ماند.

 

تغییر اقلیم و بیابان زایی دو چالش اساسی در از بین رفتن منابع طبیعی محسوب می شوند. از بین رفتن پوشش گیاهی تعادل آب و هوایی مناطق را به هم می زند و می تواند در سال های اخیر که ایران درگیر بحران خشکسالی است، اقلیم مناطق شمالی را تغییر دهد.

 

مراتع و سرسبزی های جنگل های شمال ریه تنفسی کشور هستند و به جز زیبایی، محافظت از خاک و جذب گردشگر، تاثیر زیادی بر سالم سازی هوای کشور دارند.

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

زیباترین عکس های طبیعت از جنگل ها و مراتع زیبا در شمال کشور

 

 

 

منبع: تبیان

 

 

جدیدترین مطالب