لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان اگر در مناطق سرد زندگی می کنید حتما تا به حال سایه یخی دیده اید. سایه یخی در واقع قسمتی از زمین است که پس از بارش برف یا یخبندان سایه جسمی مانع از آب شدن یخ ها و برف های آن میشود و پس از مدتی که همه برف و یخ نقطه های دیگر زمین از بین می رود این قسمت های یخ زده که تطابق جالبی با سایه ها دارند هنوز یخ زده باقی مانده اند.

 
 
تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 
 

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 
 

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 
 

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 
 

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 
 

تصاویری از سایه های زیبای یخی در جهان

 
 
 
 

جدیدترین مطالب