عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳ را در طرح های جدید و متفاوت در ادامه این پست از بخش عکس برای روز معلم ۱۴۰۳ برای شما عزیزان تهیه و گردآوری کرده ایم. برای تبریک روز معلم ۱۴۰۳ می توانید یکی از زیباترین عکس تبریک روز معلم ۱۴۰۳ که در ادامه آمده است را برای معلم یا استاد بفرستید.

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت

روز معلم ۱۴۰۳ مبارک باد.

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس برای روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

معلم نازنینم حواست به حواس پرتی های ما بود؛ به دفتر دولتی امیر و دفتر سیمی آروین؛ به خورشید بی رمق نقاشی های پارسا و مداد زرد کمرنگش. به بیست و چهار رنگ مداد رنگی آرش که انتهایش جویده شده بود. به اشک‌ های روی گونه حسین وقتی روی تخته می نوشتی بابا؛ به شلوار وصله دارش؛ خستگی چشم هایش و فال هایی که توی کیفش قایم کرده بود و سر چهار راه می فروخت. حالا که هر کدام مان کاره ای شده ایم؛ کاش کمی حواسمان را به تو جمع می کردیم. روز معلم ۱۴۰۳ مبارک ای معلم ای روشنگر دنیای تیره ی نادانی!

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس تبریک روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

معلم نازنینم دو حرف از همان الفبایی که یادمان داده بودی جان مایه ات را در صندوقی ذخیره کرده و دزیده بود. با اینهمه اما، وارد کلاس که می شدی دردهایت را فراموش میکردی و سنگ صبور ما می شدی. حواست به کفش های پاره ی علی بود؛ به ناخن های جویده شده ی حسام. به شکم گرسنه ی سعید وقتی خوراکی هایش را جا می گذاشت. روز معلم ۱۴۰۳ بر همه معلمان مبارک باد.

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس نوشته روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس برای روز معلم 1403

عکس روز معلم ۱۴۰۳

معلم عزیزم تو روایتگر حقایق زندگی بودی. قصه ی روباهی را می گفتی که زاغ را فریب می داد و چوپانی که دروغ می گفت. تو همه چیز را بلد بودی. جواب همه ی سوال ها را می دانستی. تو خودت لابلای صفحات سخت زندگی تا شده بودی؛ اما می خندیدی. روز معلم ۱۴۰۳ گرامی باد.

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم مبارک ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس نوشته برای روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

معلم عزیزم! تو همانی که با دست های خالی معجزه می کردی و من ایمان می آوردم به نفس های مسیحایی ات؛ به صبر ایوبت؛ به خودکار بیک ساده ات که موسی وار دریای علم را می شکافت و رازهایش را آشکار می ساخت‌. روز معلم ۱۴۰۳ بر شما معلم عزیزم مبارک باد.

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم جدید ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس نوشته تبریک روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس پروفایل روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

تصاویر روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم سال ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس نوشته روز معلم برای پروفایل ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس نوشته جدید روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳

عکس روز معلم ۱۴۰۳ را در بالا مشاهده کردید شما می توانید با کلیک راست روی هر کدام از عکس تبریک روز معلم ۱۴۰۳ آنها را در گالری تصاویر save کنید و در روز معلم برای استاد خود ارسال کنید. همچنین می توانید از عکس نوشته روز معلم ۱۴۰۳ برای پروفایل استفاده کنید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب