کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

 

28 صفر مصادف است با رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی و همچنین 30 صفر برابر است با شهادت امام رضا (ع) که در ادامه می توانید کارت پستال های این ایام را در ادامه مشاهده کنید.

در ماتم فراق پدر گریه میکنم
همراه شمس و نجم و قمرگریه میکنم
شب ها و روزها زغمش مویه میکنم
تا آخرین توان بصر گریه میکنم
رحلت نبی رحمت تسلیت باد

رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

تصاویر رحلت پیامبر

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال 28 ماه صفر

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

جدیدترین تصاویر رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

تصاویر رحلت پیامبر

کارت پستال های رحلت پیامبر و شهادت امام حسن و امام رضا (ع)

کارت پستال 28 ماه صفر

جدیدترین مطالب