آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان

خیمه سوزی در اصفهان و آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان هر سال در روز عاشورای حسینی برگزار می شود. در ادامه تصاویر و عکس های آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان را می بینید. روز عاشورا در سراسر کشورمان مراسم مختلف عزاداری برگزار شد و عزاداران حسینی این روز را با شکوه و عظمت هر چه تمامتر به پایان رساندند.

 

یکی از آیین های روز عاشورا مراسم آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان میباشد که در بعد از ظهر روز عاشورا در طی یک مراسم تغزیه خیمه های بنا شده را آتش میزنند.

 

در روز عاشورا بعد از شهادت امام حسین (ع) سپاه “ابن زیاد” به خیمه ها و چادرهایی که خانواده های یاران امام حسین و همچنین حضرت زینب وجود داشتند را به آتش کشاندند و مراسم خیمه سوزی و آتش زدن خیمه های امام حسین بر اساس این واقعه در ظهر عاشورا در سراسر کشورمان برگزار میشود.

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

آتش زدن خیمه های امام حسین در اصفهان (عکس)

جدیدترین مطالب