تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

زنان و دختران در لندن در ایام محرم به عزداری پرداخته اند این دختران و زنان در کشورهای مانند امریکا نیز عزاداری می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

با فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان خیمه های عزا و پرچم هایسیاه در سراسر جهان برافراشته شده است. روزهایی که همه شیعیان دنیا غرقدر ماتم و عزا هستند عزاداری زنان و دختران و هر کسی به نوبه خود ارادتش را به سالار شهیدان ابراز میدارد.در همه کشورهای جهان ر نقطه ای که شیعه زندگی کند آنجا در ایام محرم رنگ و بوی عزابه خود میگیرد.

 

مراسم عزاداری زنان و دختران امام حسین (ع) با شکوه و ارادت هر چه تمام ترعاشقان ثارالله مانند هر سال برگزار می شود و اشک ماتم استکه از دیدگان سوگواران عزیز فاطمه (س) جاری می شود.در لندن نیز جوانان و مسلمانان عزاداری زنان و دختران در خیابان آکسفورد گرد هم امدهو مراسم عزاداری امام شهید را برگزار کردند.این دسته های عزاداری زنان و دختران از خیابان آکسفورد در لندن شروع و بهخیابانی که دفتر نخست وزیر در آن قرار دارد به پایان رسید.

 

شیعیان عزاداری زنان و دختران حسینی در در خیابان ها و مساجد اروپا نیز در این ایام مراسم سوگواری بر پا میکنند.

 

عزاداری زنان و دختران در لندن را مشاهده می نمایند این دختران و زنان در خیابان های لندن مشغول عزاداری می باشند که بسیار مورد توجه افرادی که در لندن هستند قرار گرفته اند و تصاویری را از این عزاداری ها در فضای مجازی منتشر نموده اند.

 

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

عزاداری ایرانیان در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

سوگواری برای امام حسین در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

عزاداری زنان و دختران در لندن در ایام محرم

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

عزداری و سوگواری زنان و دختران

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

دختران و زنان زیبا در عزاداری ایام محرم

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویری از عزاداری زنان در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری زنان و دختران در لندن

تصاویر عزاداری محرم زنان و دختران در لندن

جدیدترین مطالب