عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

شام غریبان شهادت امام رضا علیه السلام شب گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار شد. خادمین امام رضا و مردم شهر مشهد و زائران شاهد این مراسم باشکوه بودند. در این مراسم خادمان بارگاه منور رضوی مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی را چراغ به دست پیموده و این مراسم از شبکه‌های یک، ۲، ۳، افق و استان خراسان رضوی پوشش داده شد. مراسم شام غریبان شهادت امام رضا(ع) با حضور جمع زیادی از خادمان و زائران امام هشتم(ع) برگزار شد.

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

عکس هایی از شام غریبان شهادت امام رضا در حرم مطهر رضوی

جدیدترین مطالب