عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

جدیدترین عکس نوشته قیام 15 خرداد

عکس نوشته 15 خرداد برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام تان در پایین تهیه و گردآوری شده است جدیدترین عکس نوشته قیام 15 خرداد با متن قشنگ را در ادامه این پست از سایت تفریحی سماتک می بینید. قيام پانزدهم خرداد، جوششی از طرف مردم بود برای درهم کوبيدن رژيم سلطنت و گرچه به سرعت نتيجه قطعی نداد، آثار بسيار باقی گذاشت. از اين رو، عوامل رژيم حاکم، به روش های گوناگون کوشيدند با استفاده از همه امکانات و ازجمله رسانه های گروهی، جنبه اسلامی و مردمی را از آن بگيرند و جهت خارجی به آن داده، افکار عمومی را فريب دهند. بنابراين رژيم مدعی شد که عده ای از مردم،برای به دست آوردن پول، به تهاجم بر ضد دولت دست زده اند و گفتند که اين پول ها را شخصی به نام “جمال عبدالناصر” فرستاده تا در ايران، توطئه هايی صورت گيرد. البته با همه اين تلاش ها و ادعاهای پوچ و بی اساس، شعله قيام 15خرداد 1342، روز به روز روشن تر می گرديد. در این مقاله سماتک جدیدترین مجموعه عکس نوشته در مورد قیام 15 خرداد را برای شما عزیزان تهیه و جمع اوری کرده است.

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته در مورد 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

در روز پانزدهم خرداد 1342، در بيشتر شهرها، درگيری، راه پيمايی، برگزاری جلسات و نيز سخنرانی بر ضد رژيم و اعتراض به دستگيری امام صورت گرفت. در بعضی از شهرها مانند شيراز، تبريز و مشهد، اعتراض از شدٌت و گشتردگی بيشتری برخوردار بود که در اثر اين حوادث، تعداد زيادی کشته، مجروج يا زندانی شدند.

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

درپانزدهم خرداد 1342، مردم تهران هم چون ساير شهرها، در اعتراض به دستگيری امام خمينی (ره ) به خيابان ها ريختند و قيام خونين خويش را آغاز کردند. سيل خروشان کشاورزان غيور و کفن پوش ورامين، دهقانان کن و نيز مردم جماران به سوی تهران سرازير شد. انبوه جمعيت بازاری، بار فروش، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم، با فريادهای رعد آسای “يا مرگ يا خمينی” و “مرگ برشاه” تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال می ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت و تهران را در پانزدهم خرداد 1342، به کشتارگاه مخوف و حمام خون تبديل ساخت.

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

عکس نوشته های زیبا در مورد قیام 15 خرداد

 

عکس نوشته 15 خرداد

عکس نوشته قیام 15 خرداد را در بالا مشاهده کردید شما می توانید در روز قیام 15 خرداد یکی از زیباترین عکس نوشته قیام 15 خرداد را در صفحه اینستاگرام یا پروفایل تلگرام تان قرار دهید.

جدیدترین مطالب