عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب مبارک به همراه زیباترین عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف به مناسبت فرا رسیدن 21 تیر ماه را در این بخش از سایت سماتک تهیه و تنظیم کرده ایم.

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

این ما نیستیم که باید از موضع خودمان دفاع کنیم؛ این فرهنگ منحط غرب است که باید از خودش دفاع کند. آنچه را که ما برای زن عرضه میکنیم، چیزی است که هیچ انسان اندیشمند با انصافی نمیتواند منکر شود که این برای زن خوب است 21 تیر روز حجاب و عفاف مبارک باد

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عفاف و تقوا بر زن و مرد هر دو واجب است و بی‌عفتی بر هر دو حرام، اما خراب شدن حصار تقوا، زن را بی‌دفاع و مرد را بلا‌مانع می‌سازد

بیست و یک تیر روز حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس نوشته روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

حجاب به معنای چادر نیست،
حجاب به معنای پوشیدن سالم است؛
نه پوشیدنی که از نپوشیدنش بدتر باشد

روز عفاف و حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل در مورد حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

پوشش من چادر است ..
چادر حجاب کامل دینم است ..
من یک چادر پوش نیستم ..
یک چادری ام
چادری بودن یعنی نجیب و پاک دامن بودن همچون بانوی اسلام خانم فاطمه زهرا (س)
اما چادر پوش بودن فرق دارد ..
این یعنی تو چادر را یک پوشش میدانی نه دستور دین ..
نه حجاب کامل..
تو چادر به سر میکنی و چادر را لکه دار میکنی ..
با لاک زدن ..
مو را بیرون گزاشتن از شال یا روسریَت .. باز گزاشتم جلوی چادرت و پوشیدن مانتوِ کوتاهُ شلوارِ تنگ …
این چادری بودن نیست ..
این چادر پوش بودن است ..
خواهرم
حجاب را بفهم …
درک کن .. بعد چادرت را سر کن ..
با نجابت و عفت و سادگی چادرت را داشته باش..
چادر را با تبرّج نداشته باش

روز حجاب بر همه زنان و دختران باحجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس دختر با حجاب برای پروفایل

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

پیامی از اعماق دل یک شهید
این فریاد از اعماق قلبم است
که تمام خواهرانم با حفظ حجاب
پوزه ی دشمن را به خاک بمالندو
با حفظ آن از نفوذ خارجی در جامعه
جلوگیری می کنند

21 تیر روز عفاف و حجاب زن مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس نوشته در مورد روز عفاف و حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل زیبا برای روز حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

در زمانه ای که تبرج هنر است برای دختران،
و یافتن حیا جستجو می خواهد،
داشتن گوهری عفیف، باحیا و لبریز از صداقت و سادگی، برای همراهی مسیر دشوار زندگی، عظیم ترین نعمت خداوند است و شکر و ثنای شبانه روز می خواهد؛
آری مشکی رنگ عشق است…
در این دنیای پر رنگ و لعاب، سیاهی چادرت تنهاترین رنگ عشق است برای من…
روزت مبارک زن چادری

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

اگر تلاش دشمن در از بین بردن حجاب کمتر از تلاش ما در حفظ عفاف و حجاب باشد، باز هم از ما موفق‌ تر است چراکه تلاش دشمن، حرکت در سرازیری و فعالیت‌ها ما همچون حرکت در سربالایی است. این که می‌گوییم نماد حجاب کمرنگ شده است به این معنا نیست که کاری انجام‌نشده بلکه کار در سربالایی سخت‌تر است 21 تیر روز حجاب گرامی باد.

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس روز حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

خواستم درباره حجاب و عفاف بنویسم
دیدم زنان و دختران سرزمینم
در طول تاریخ ثابت کرده و نشان داده اند که
عفیف ترین و باحیاترین
گلهایی هستند که خداوند آفریده است
خواهرم!
آفرین بر تو که ادامه دهنده راه زنان پاکدامن تاریخ هستی

روز عفاف و حجاب مبارک باد

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس نوشته در مورد روز حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس دختر چادری برای روز حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

ڪبریت را هم بخواهی روشن نگهداری وقتی نسیمی می وزد
آن را بین دستانت پنهان می ڪنی
اینجا در شهر ما طوفانی به پاست
باید چادر را محکم تر گرفت

روز حجاب زن و دختر مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس روز حجاب و عفاف 21 تیر

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

 


حتما بخوانید: پیام تبریک روز حجاب و عفاف


 

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

تصاویر تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

حیا، نوری است که جوهر آن، ایمان است و یک حالت بازدارندگی و خویشتن‌داری ‌برابر هر چیزی که با توحید و معرفت ناسازگاری داشته باشد، در انسان ایجاد می‌کند 21 تیر ماه روز حجاب و عفاف مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس زن چادری برای روز حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس های تبریک روز حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

دوستش دارم
درست است…گرم است…اما مال من است!به خنکای تابستان هم نمی فروشمش!
دست و پا گیر؟خب باید دست و پا را بگیرد از دست درازی ها و قدم های اشتباه!
دوستش دارم و نمی فروشمش!
آسودگی ام تا حال از باران نگاه عالمیان را خودم انتخاب کردم و دوستش دارم!
من…چادری ام که حقش…احساسش…دنیایش..و آرامشش را با نگاه های سنگین عوض نمیکنم!
این است دنیای من:)…دنیایی چادری

روز حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس نوشته در مورد حجاب زن

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

۲۱ تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس تبریک به مناسبت روز عفاف و حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس نوشته پروفایل روز حجاب

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

حــجـاب
واژه ی قشنگی ست
که هرکس درکش کند،
ترکش نکــند….
روز عفاف و حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس روز حجاب و عفاف مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

من حجاب را دوست دارم
در روزگاری که زن را به “تن” می شناسند
و غیرت را “بد دلی” می نامند
و باحجاب را اُمُّل می دانند
تو همچنان فرشته بمان بانوی سرزمینِ من

روز حجاب مبارک

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

عکس پروفایل روز عفاف و حجاب | عکس نوشته تبریک روز حجاب و عفاف

وقتی حجاب از مَنظر مادر می افتد
حُجب و حیا هم از سرِ دختر می افتد
شرمنده‌ایم از چادر خاکی زهرا
امروز اگر چادر زیاد از سر می افتد

روز حجاب مبارک

جدیدترین مطالب