نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

مجموعه : عکس های مذهبی
عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام به همراه مجموعه زیباترین عکس نوشته تبریک ولادت امام هادی ع را در این مجموعه از سایت سماتک برایتان تهیه و گردآوری کرده ایم. در صورتی که به دنبال جدیدترین عکس پروفایل تولد امام هادی علیه السلام هستید با این مقاله همراه ما باشید.

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

على بن محمد هادى دین حجت عاشر

كه عاجز نطق قاصر در ثناى حضرت هادى

چگونه مدح شاهى را توان گفتن كه مداحش

بود همواره در قرآن خداى حضرت هادى

روز ولادت امام نقی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس پروفایل ولادت امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

به هر دردى دوا نامش كه در بازار حق عامش

شفا بخش امم دارالشفاى حضرت هادى

نبى اصل و على اسمى كه جان عالمش قربان

كه شد ایجاد دو عالم براى حضرت هادى

سالروز ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

بجو از حق ولایش را همى جود و عطایش را

صفاده گنج دل را از صفاى حضرت هادى

ببر نام گرامیش كه باشد حل هر مشكل

بكوب از جان در دولتسراى حضرت هادى

سالروز میلاد امام نقی الهادی خجسته باد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس پروفایل برای تولد امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

خوش آن دل كز ازل دارد ولاى حضرت هادى

خوش آن سر كو بساید رخ به پاى حضرت هادى

دلا گر رستگارى خواهى ازحول صف محشر

نما از حق طلب ظلّ لواى حضرت هادى

ولادت امام هادی ع مبارک باد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس نوشته تبریک ولادت امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

غم نیست ای امام، زمان دست شیعه هست

ایران که هیچ نبض جهان دست شیعه است

این لشکر شماست اگر فوج می‌زند

خون علی است در رگ ما موج می‌زند

سالروز تولد امام هادی علیه السلام مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس نوشته ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

مردانت از تمام زمین جمع می‌شوند

ما نیز پرچمی ز خراسان میاوریم

این شیعه تن به فتنه‌ی رنگین نمی‌دهد

این آسمان مجال به شاهین نمی‌دهد

سالروز ولادت حضرت علی النقی الهادی گرامی باد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

کارت تبریک میلاد امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

از سامرا به شیعه‌ی خود یک اشاره کن

مردانی از قبیله‌ی سلمان میاوریم

سربازهای پا به رکابیم برایتان

اصلا سپاهی از خود ایران میاوریم

جشن میلاد امام دهم مبارک باد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس نوشته میلاد امام هادی ع

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

رودیم و موج‌های خروشان می اوریم

با اشک‌هایمان همه طوفان میاوریم

مثل همیشه مست کلام هدایتت

با هر فراز جامعه ایمان میاوریم

سالروز میلاد امام هادی علیه السلام گرامی باد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی (ع) برای پروفایل

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

مردانت از تمام زمین جمع می شوند

ما نیز پرچمی ز خراسان می آوریم

این شیعه تن به فتنه ی رنگین نمی دهد

این آسمان مجال به شاهین نمی دهد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس نوشته تولد امام علی نقی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

امام من
تو در دل شیعیانت جا داری
نقی زیباترین نام جهان است

ولادت امام نقی الهادی علیه السلام مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

از سامرا به مردم جی یک اشاره کن

مردانی از قبیله سلمان می آوریم

سربازهای پا به رکابی برایتان…

اصلا سپاهی از خود ایران می آوریم

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس پروفایل ولادت امام علی نقی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

رودیم و موج های خروشان می آوریم

با اشکهایمان همه طوفان می آوریم

مثل همیشه مست کلام هدایتت

در هر فراز جامعه ایمان می آوریم

ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس نوشته تولد امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

هر شب از فرط عطش
ای هادی گم گشته گان
می پرد مرغ دل ما
تا هوای سامرا

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

غم نیست ای امام زمان دست شیعه است

ایران که هیچ نبض جهان دست شیعه است

خون علی است در رگ ما موج می زند

این لشگر شماست اگر فوج می زند

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس میلاد امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند

در حالی که خدا کامل کننده نور خویش است

گرچه کافران خوش نداشته باشند

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

از سوزشان به حیثیتت حمله کرده اند

در خیمه ی حریم تو آتش به پا شده است

یک روز دشمنت حرمت را خراب کرد

امروز گوشه گوشه زمین سامرا شده است

ولادت امام هادی علیه السلام مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

ما را غلام حضرت هادی نوشته اند
دیوانگان غیر ارادی نوشته اند
چون دل ميان زلف كسي ساده گم شدم
شكر خدا اسير امام دهم شدم

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی برای پروفایل

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

هی حرف پشت حرف بگو سنگ پشت سنگ

پیشانی مرام تو را آشنا شده است

با دشنه ی ترانه به جنگ تو آمدند

هی واژه واژه نیزه به سویت رها شده است

سالروز میلاد امام علی النقی الهادی مبارک باد

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس پروفایل تولد امام هادی

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

از بس گناه جامعه ما کبیره شد

شیطان فتنه کفر فروش عشیره شد

این شهر کوفه خیز عجب بی وفا شده است

این سرزمین غرور تو را کربلا شده است

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

آقا سلام ! بغض بدی مانده در گلوم

آورده اند سمت شما مرتدان هجوم

دجّالهای فتنه به این شهر آمدند

دیدند با توایم ، همه قهر آمدند

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

تصاویر ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

همسایه بسکه سنگ به همسایه زد امام!

شاهینِ فتنه بر سرمان سایه زد امام!

در حیرتم گرفته عجب غربتی تو را

شیطان زبان گشوده به بی حرمتی تو را

ولادت امام هادی مبارک

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عکس ولادت امام هادی علیه السلام

عبادت را بود شرح قبولى دوستى او

قبول افتد اگر باشد رضاى حضرت هادى

بود جشن جنان محض و بغضش آتش نیران

بود غلمان غلام آشناى حضرت هادى

ولادت دهمین پیشوای مسلمانان جهان

حضرت علی النقی الهادی علیه السلام گرامی باد

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب