عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

شنای مردهای لخت و برهنه اردبیل در آب یخ

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل بعضی از افراد می توانند در دمای زیر صفر درجه در آب یخ و سرما شنا نمایند این افراد احساس سرما نمی کنند و دوست دارند در هوای سرد لخت شده و داخل آب یخ شیرجه بزنند در اردبیل جشنواره برگزار شد که این مردان که لقب مردان یخی را به خود اختصاص دادند مسابقه ای برگزار نمایند در این مسابقه تعدادی از مردان لخت شده و به آب یخ شیرجه زدند و هرکسی که توانست بیشتر در آب یخ شنا نماید جایزه ویژه ای برای مرد یخی تعلق گرفته بود در ادامه عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

مسابقه ای عجیب در اردبیل

به همت فدراسیون ورزشهای همگانی جشنواره مردان یخی روز جمعه در رودخانه خیاو چای برگزار شد.

 

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

جشنواره مردان یخی در اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

جشنواره مردان یخی در اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

 عکس شناگران مرد ایرانی در آب یخ اردبیل

جدیدترین مطالب