لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

 

زنان فوتبالیست ایرانی به تازگی در یک مسابقه فوتبال شرکت کردند و شکست خوردند. بانوان فوتبالیست تیم‌های شهرداری بم و شهرداری سیرجان که در قالب تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دیدار دوستانه خود مقابل تیم ملی سوئد نایب قهرمان المپیک 2016 قرار گرفت، با نتیجه 7 بر صفر متحمل شکست شد.

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

عکس های مسابقه تیم فوتبال زنان ایران با تیم بانوان سوئد

جدیدترین مطالب