لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

 

مدل مینیاتوری منظومه شمسی که قطرش اندازه کشور سوئد میباشد را فردی خوش ذوق ساخته است برای این درست کردن این ماکت منظومه شمسی کلی وقت گذاشته است جزئیات بیشتر را در این مقاله خواهید خواند .

 

منظومه شمسی سوئد بزرگترین ماکت از سیستم سیاره ای ماست که در مقیاس یک بیست میلیونیوم ساخته شده و در سراسر طول این کشور کشیده شده است.

منظومه شمسی سوئد بزرگترین ماکت از سیستم سیاره ای ماست که در مقیاس یک بیست میلیونیوم ساخته شده و در سراسر طول این کشور کشیده شده است. خورشید یک عرصه کروی بزرگ است که در استکهلم قرار دارد و بزرگترین ساختمان کروی جهان است. سیاره ها با توجه به مقیاس ساخته شده و در جای مناسب قرار گرفته اند، سیارات داخلی در استکهلم و مشتری در فرودگاه بین المللی آرلاندا، زحل در اوپسالا و پلوتو در دلسبو در 300 کیلومتری کره قرار گرفته اند. این ماکت در Termination در 950 کیلومتری خورشید به پایان می رسد. در هر ایستگاه سیاره، اطلاعاتی درباره نجوم و علوم طبیعی و هم چنین درمورد ارتباط اسطوره شناسی و فرهنگ نمایش داده می شود.

 

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

خورشید در استکهلم قرار داشته و 110 متر قطر دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

زهره با 62 سانتیمتر قطر در موسسه سلطنتی تکنولوژی در 5500 متری خورشید قرار دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

زمین با 65 سانتیمتر قطر در موزه سوئدی تاریخ طبیعی در 7600 متری خورشید قرار دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

یک مدل استادانه از ماه با قطر 18 سانتیمتر در بخش دیگر موزه قرار دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

مریخ با 35 سانتیمتر قطر در Mörby Centrum یک مرکزخرید در دندرید در حومه استکهلم قرار دارد و 11.6 کیلومتر از خورشید فاصله دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

مشتری با قطر 7.3 متر در نزدیکی اسکای ستی در فرودگاه بزرگ استکهلم، آرلاندا در 40 کیلومتری خورشید قرار دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

زحل با 6.1 متر قطر در بیرون رصدخانه قدیمی آندرس سلسیوس در 73 کیلومتری خورشید قرار گرفته است.

 

اورانوس با 2.6 متر قطر تخریب شد و مدل جدید در گاول در 143 کیلومتری خورشید قرار خواهد گرفت.

نپتون با 2.5 متر قطر در رودخانه Söderhamnsån در یک شهر ساحلی با سنت های ماهیگیری و قایقرانی که متناسب با نپتون خدای دریاها است در 229 کیلومتری خورشید قرار دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

پلوتو با قطر 12 سانتیمتر و قمرش، شارون در نزدیکی جنوب دریاجه دلن در دلسبو در 300 کیلومتری از خورشید قرار دارد.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

Terminal Shock لبه منظومه شمسی و دورترین جایی که باد خورشیدی با سرعت مافوق صوت به آن می رسد. هنوز مجسمه ای برای این قسمت درنظر گرفته نشده است.

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

تصاویر بزرگترین ماکت منظومه شمسی به اندازه کشور سوئد

 عطارد با 25 سانتیمتر قطر در موزه شهر استکهلم و به فاصله 2900 متری از گوی خورشید قرار دارد.

جدیدترین مطالب