قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

دفتر کار کارمندان وبسایت گوگل

 

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex را در ادامه این مطلب سایت سماتک مشاهده می کنید. گوگل بزرگترین موتور جستجو جهان است که ادارات مرکزی بسیار زیادی دارد. در ادامه عکس های یکی از مجلل ترین ادارات گوگل را مشاهده می کنید.

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

کتابخانه گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

سالن صخره نوردی گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

اسکوتر بازی کارمندان گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

استخر آزاد گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

دستگاه نپ پاد برای چرت زدن کارمندان گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

موتور سواری کارمندان گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

سالن سینمای لوکس شرکت گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

سالن ملاقات اداره مرکزی گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

عکس های ورودی دفتر کار گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

سالن ورزش سایت گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

آشپزخانه گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

کارمندان گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

گوگل

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

 

تصاویر اداره مرکزی و دفتر کار مجلل و لوکس کارمندان گوگل Googleplex

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری