لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصادف قطار شهری با ایستگاه در شهر نیوجرسی آمریکا

 

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا را در ادامه این مطلب سایت سماتک می بینید. برخورد قطار با ایستگاه نیوجرسی آمریکا به قدری شدید بوده که حدود 100 نفر از مسافران زخمی و 3 نفر کشته شده اند.

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

 

تصاویر تصادف قطار با ایستگاه راه آهن نیوجرسی آمریکا

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب