نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

وسایل نقلیه های که از زمانهای بسیار قدیم در جاده های متروکه و ریل ها رها شده اند و این وسایل نقلیه همگی خراب شده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

 به گزارش سماتک: وسایل نقلیه متروک به واسطه تعلقشان به گذشته برای بسیاری از افراد جذابیت دارند اما این متروک ماندن به این جذابیت نوعی ابهام نیز می‌افزاید.

 

با دیدن این وسایل پرسش هایی مثل اینکه چه کسانی این وسایل را ساخته اند؟ چرا این وسایل رها شده‌ اند و افرادی که سوار آنها بودند چه سرنوشتی پیدا کردند به ذهن خطور می‌کند. در ادامه تصاویری از وسایل نقلیه ای را می‌بینید که سال‌هاست جاده‌ها رها شده‌اند و در حال پوسیدن و نابودی هستند.

 

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم باعث شده که این وسایل نقلیه در اثر باد و باران اکسید شده و بپوسند این وسایل نقلیه بسیار کهنه میباشند و معلوم نیست چه کسی این وسایل نقلیه را در این مکان ها رها نموده اند.

 

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

رها شدن وسایل نقلیه در جاده ها از زمانهای قدیم

 

منبع: fardanews.com

جدیدترین مطالب