لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیش

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیش

تیپ دختران 100 سال پیش 

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیش را در سایت سماتک می بینید. از ان جایی که تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است . برای اگاهی از شیوه ی پوشش در ایران باید تاریخ فرهنگی مردمان این سرزمین را مورد بررسی قرار داد . با توجه به قومیت های گوناگون در ایران پوشش ها هم متفاوت بوده و دگر گونی های زیادی طی سال ها بر این نوع پوشش اعمال شده است. به گزارش سایت سماتک در جوامع غربی هر ۵۰ یل ۱۰۰ سال مد به طور کلی دگرگون میشد که پس از اشنایی غرب با ایران و سفر های شاهان ایران به کشور های اروپایی این تغییرات مد وارد ایران هم شد. که از نخستین نمونه های ان احتمالا دامن های کوتاه یا همان شلیته است که ناصرالدین شاه متاثر از زنان اروپایی به زانان حرمسرای خود پوشاند. حال عکس هایی از این نوع پوشش های دختران 100 سال گذشته را اماده کرده ایم . با هم ببینیم.

 

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیشپوشش و تیپ دختران در ۱۰۰ سال پیش

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیشنوع لباس دختران قدیم و دختران قرتی

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیشپوشش دختران صده ی پیش

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیشتیپ دختران گذشته

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیشپوشش دختران و زنان قدیم

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیش

 

عکس های زنان رقاص و مدلینگ ایرانی در صد سال پیش

جدیدترین مطالب