لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

رندان های که در جهان وجود دارد از امکانات بسیار کم در جهان استفاده می نمایند این زندان ها حتی جای خواب هم ندارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سماتک: در این گزارش نگاهی داریم به زندان شهر مانیل، پایتخت فیلیپین که تعداد زندانیان آن بعد از آغاز مبارزه دولت این کشور با مواد مخدر به شدت افزایش یافته است.
 

زندان فیلیپین شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین قرار دارد که زندانیان در وضع سختی در این زندان به سر می برند در این زندان افرادی می باشند که به دلایل نامعلومی زندانی می باشند و برخی از افراد را به جرم چاقاق مواد مخدر در زندان به سر می برند .

 

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

زندان شلوغ و کثیف کوئزون در منطقه ای از فیلیپین

 

منبع: mehrnews.com

جدیدترین مطالب