عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر به همراه مجموعه زیباترین جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل را در ادامه این بخش از سایت سماتک تقدیم حضورتان خواهیم کرد. کوروش از فرمانروایانی است که در سرگذشت او تاریخ به شعر دگردیسه شده است. اگر گزنفون درباره آیین ایرانیان باستان، که در میانشان کوروش بزرگ پرورش یافته بود، درست گفته باشد، آلمانی‌ها میتوانند به خود ببالند که احتمالا با این قوم خویشاوندند.

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر

آوازه کوروش کبیر را حتی یونانی‌ها که میتوان گفت دشمن خونی ایرانیان بودند، نتوانستند نادیده بگیرند. کوروش مردی پیروزبخت بود و برای همه مردم خود خوشبختی آورد. خدا با او سر ستیز نداشت چون او خویشتندار و دانا بود. در ادامه گالری بهترین عکس نوشته سخنان کوروش کبیر را مشاهده خواهید کرد.

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

عکس نوشته های کوروش کبیر

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

حرف های کوروش کبیر

هیچ پارسی‌ ای هرگز به خود اجازه نمیدهد که خود را با کوروش بسنجد. او مانند یک پدر برای ایرانیان بوده است. عشق ایرانیان به کوروش به اندازه‌ای بود که به گفته پلوتارک چون بینی کوروش عقابی بود، همه طرفدار بینی عقابی بودند. در روزگار کوروش مردم در ایران روی‌هم‌رفته از آزادی بیشتری برخوردار بوده‌اند.

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

سخنان کوروش کبیر

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

جملات ناب کوروش کبیر

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

یهودیان به سه منجی باور دارند که پس از موسی، کوروش دومین آنهاست. او یهودیان را پس از هفتاد سال بندگی در بابل، آزاد کرد و به سرزمینشان روانه ساخت. دستور بازسازی اورشلیم را داد و بعدها یهودیان بابلی زیر نفوذ آیین زرتشت، تک‌خدایی را در اسرائیل گستراندند، چیزی که تا پیش از آشنایی یهودیان با ایرانیان، در میانشان رایج نبود و آنها چندخدایی بودند.

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

نوشته های کوروش کبیر

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

جملات کوروش کبیر برای پروفایل

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

جملات زیبا از کوروش کبیر

حتی ملت‌های دوردست با میل از کوروش پیروی میکردند. حتی آنها که هرگز او را ندیده بودند. او چنان آرزوهای مردم را برمی‌آورد که همه خواستار فرمان اراده‌ی او بودند.

عکس نوشته سخنان کوروش کبیر | جملات ناب کوروش کبیر برای پروفایل

سخنان کوروش کبیر برای پروفایل

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب