عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

 

یک زن آفریقایی سیاه پوست به خاطر پوست سیاه و تیره اش شهرت یافته و هم اکنون یکی از زیباترین مدلینگ های زن سیاه پوست در کشور آفریقا است. این زن که به دختر شب معروف است چهره و اندام سیاه دارد اما توانسته در دنیا به شهرت برسد.

 

این مدل جوان که به خاطر رنگ پوستش شهرت یافته و به “پوست ذغالی” ،”دختر شب” و “مادر ستارگان” معروف شده است. به گزارش سماتک این مدل اهل سنگال-آفریقا- حالت خاص رنگ پوستش او را از دیگر مدل های مشهور سیاه پوست متمایز کرده است.

 

در حالی که بسیاری از زنان آفریقایی این روزها در فکر سفید کردن پوست با انواع عمل و کرمها هستند،این دختر جوان به خاطر تیره بودن زیاد پوستش صاحب شغل و درآمد و البته شهرت شده است.

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

عکس های اندام زیبای مدلینگ سیاه پوست آفریقایی

 

تصاویر مدلینگ زن سیاه پوست آفریقایی

جدیدترین مطالب