قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

 

در این تصاویر دستفروشان دوچرخه سوار در نقاط مختلف دنیا را می بینید. در جهان بسیاری از افراد با دوچرخه دستفروشی می کنند تا بتوانند خرج خانواده شان را بدهند. اما در این پست سماتک جالب ترین عکس ها از دوچرخه های دستفروش را گردآوری کرده است.

 

«لوییز هیرینک» ساعت ها روی دو پل در هانوی انتظار کشیده تا فروشندگان از زیر آن عبور کنند و از زیبایی، تقارن و هنر فروشندگان خیابانی بدون اینکه آن ها بدانند عکاسی کند. تصور کنید هر روز 4 صبح از خواب بیدار شوید، دوچرخه را با سبزیجات و میوه تا جایی که امکان دارد

 

پر کنید و هرروز کیلومترها با یک دوچرخه سنگین بروید، بدون اینکه بدانید تا چه اندازه روز را زیبا می کنید. اغلب زنان مهاجر به شهر می آیند و سعی می کنند کمی پول به دست آورند. آن ها مجبورند خیلی سخت کار کنند و پول کمی به دست آورند و در شرایط نه چندان مطلوب کار کنند. لوییز این تصاویر زیبا را در کتابی منتشر کرده است.

 

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

عکس های دیدنی و جالب دستفروشان دوچرخه سوار

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری