لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

در زمان های قدیم دوربین عکاسی بسیار کم بود و عکاس ها از مناطق جالب فقط می توانستند عکاسی نمایند و عکس های معمولی خیابانی می توانستند از خودشان بگیرند عکس های از بناهای مشهور و آدمهایی که از خیابان رد می شدند یک عکاس روسی در زمانهای قدیم که دوربین های عکاسی رنگی وارد بازار شده بود عکس های جالبی از خیابان های روسیه به صورت رنگی ثبت کرده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

در این گزارش نگاهی داریم به اولین تصاویر رنگی گرفته شده در اوایل قرن بیستم در روسیه که توسط سرگی پروکودین گورسکی یکی از پیشگامان عکس رنگی به ثبت رسیده اند.

 

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

عکس های رنگی از منظرهای قدیمی خیابان های روسیه

 

منبع:  mehrnews.com

جدیدترین مطالب