عکس های فرشته های واقعی در جمهوری چک

عکس های فرشته های واقعی در جمهوری چک

عکس های فرشته های واقعی در جمهوری چک

 

در جمهوری چک به مناسبت کریسمس دخترهای زیبا با پوشیدن لباس فرشته گان بر فراز آسمان ظاهر شدند که این ابتکار باعث شادی مردم در حال خرید شب کریسمس شد در ادامه این فرشته های واقعی را در جمهوری چک مشاهده نمایید.

 

فرشتگان آسمانی کریسمس
پورتال سماتک : در بازار کریسمس شهر اوستک، چند زن که لباس فرشتگان را به تن داشتند ظاهر شدند. این زنان به وسیله یک سیم از آسمان به سمت زمین آویزان شده بودند.

عکس فرشتگان آسمانی بازار کریسمس شهر اوستک

عکس های فرشته های واقعی در جمهوری چک

عکس های فرشته های واقعی در جمهوری چک

جدیدترین مطالب