لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

زنان افغانستان همیشه مورد ظلم مردان افغانی واقع شده اند ولی آنها همیشه در پی راه نجات از مردان تحت سلط خود قرار گرفتند و توانسته اند در جامعه امروزی افغانستان نقش بسزای داشته باشند فعالیت در اجتماع و تغییر در رفتار های هنجاری جامعه افغانستان بسیار دشوار بد ولی زنان افغانی تا حدودی توانسته اند از این مرزها عبور نمایند در ادامه گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان را خواهید دید با ما همراه باشید.

 

زنان افغانستان امروز در موقعیتی تاریخی قرار دارند. از یکسو در میان جامعه‌ای با شالوده‌ای سنتی زندگی می‌کنند و از سوی دیگر تحت تأثیر تمدن غرب و جامعه جهانی به دنبال حقوق و آزادی‌های بیشتر هستند. زنان افغانستان با چالشی جدی رو به رویند.

آنها باید یک رابطه منطقی و قابل هضم بین افغانستان دیروز و امروز پیدا کنند، رابطه ای که نه با ارزش‌های منطقی جامعه سنتی عناد ورزد و نه یکسره بر طبل تو خالی آزادی و حقوق بشر غربی بکوبد و آرمانش خلق جامعه ای مبتنی بر همزیستی ارزش‌های منطقی جامعه سنتی و نوخواهی و پویایی جامعه مدرن باشد.

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

فعالیت زنان افغانی در جامعه افغانستان

گزارش تصویری فعالیت زنان افغانی در کشور افغانستان

 

مطالب مرتبط:

 

مخفی شدن زنان افغانی در چمدان برای رد شدن از مرز

 

آموزش و تعلیم رانندگی به دختران و زنان افغانی + تصاویر

 

جدیدترین مدل های لباس مجلسی زنانه افغانی

 

گزارش تصویری همجنس بازی مردان افغانی در افغانستان

 

عکس های زیباترین خلبان دختر افغانی

جدیدترین مطالب