کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند

روش درمانی کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند اول آدمها را در یک محل جمع می کنند بعد او را در یک پارچه سفید شبیه کفن مرده می گذارند و با آن پارچه محکم می بندند به این روش درمانی اوتونوماکی می گویند و فکر میکنند روش بسیار موثری می باشد و همه مریض ها حالش بعد از چند جلسه خوب می شود هر جلسه بیست دقیقه طول می کشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتری را ار کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند در ادامه خواهید دید با ما همراه باشید.

 

روش درمانی عجیب در ژاپن
روش درمانی اوتونوماکی

مجله مراحم : به تازگی یک روش درمانی عجیب در ژاپن رواج یافته که با هدف کاهش مشکلات ناشی از خشکی مفاصل و عضلات صورت می‌گیرد. این روش درمانی اوتونوماکی به معنی پارچه‌پیچ کردن بزرگسالان نام دارد. هر جلسه اوتونوماکی به مدت بیست دقیقه طول می‌کشد.

 

روش درمانی عجیب در ژاپن

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

روش درمانی عجیب در ژاپن

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

روش درمانی عجیب در ژاپن

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

روش درمانی عجیب در ژاپن

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

روش درمانی عجیب در ژاپن

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

روش درمانی عجیب در ژاپن

کفن کردن افرادی که بیماری خشکی مفاصل دارند + تصاویر

جدیدترین مطالب