پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند و نام کتابهایشان چیست

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند و نام کتابهایشان چیست

منظور از پیامبران اولوالعزم چیست

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند؟ منظور از پیامبران اولوالعزم به معنای رسولانی است که صاحب عزم یا صاحب اراده محکم و یا صاحب کوشش و ثبات است. پیامبران اولوالعزم به رسولان و پیامبرانی گفته می شود که از جانب خداوند انتخاب می‌شدند و صاحب‌ شریعت و کتاب مقدس بودند. همچنین این پیامبران دارای دینی خاص بودند که پیامبران هم‌ زمان او یا متأخر از او باید دین او را ترویج می‌دادند تا زمانی که پیامبر جدید با آیین جدید ظهور می‌کرد. این پیامبران برای ترویج دین خود در بین مردم و جامعه زمان خود، مروجانی داشتند. اسامی پیامبران اولوالعزم و نام کتابهایشان را در این مقاله برای شما دانش آموزان عزیز بیان خواهیم کرد و در صورتی تحقیق در مورد پیامبران اولوالعزم دارید با سماتک همراه ما باشید.

 

در آیه 13 سوره شوری، رسولانی که نام‌ برده است به‌ عنوان پیامبران صاحب‌ شریعت و اولوالعزم خوانده‌ شده اند. خداوند در قرآن به تشریع دین و ابلاغ آن توسط پیامبران اشاره می‌ کند که در ترجمه این آیه آمده است: (برای شما آیینی مقرر کرد، از همان‌ گونه که به نوح وصیت کرده بود و، ازآنچه بر تو (محمد) وحی کرده‌ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کرده‌ ایم که دین را بر پای نگه‌ دارید و در آن فرقه فرقه مشوید تحمل آنچه بدان دعوت می‌ کنید بر مشرکان دشوار است خدا هر که را خواهد برای رسالت خود برمی‌گزیند و هر که را بدو بازگردد به خود راه می‌نماید.)

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند و نام کتابهایشان چیست

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند

در روایات شرایطی را برای پیامبران اولوالعزم ذکر کرده اند از جمله اینکه این رسولان باید کتاب الهی داشته باشد، همچنین باید شریعت و دین داشته باشد و شرایطی برای دعوت جهان به دین را داشته باشند. فقط پنج تن از پیامبران الهی از این شرایط برخوردار بودند و چنین ویژگی هایی را داشتند. یعنی هم می‌ توانستند همگان را دعوت کنند و هم شریعت، دین و کتاب الهی داشتند. این پیامبران همان‌ طور که گفتیم در آیه 13 سوره شوری هم به آنها اشاره‌ شده است.

 

با توجه به این که پیامبران صاحب شریعت جدید و آیین تازه با مشکلات و گرفتارى هاى بیشترى روبرو بودند، و براى مقابله با آن، عزم و اراده محکم ترى لازم داشتند، به این دسته از پیامبران، اولوالعزم اطلاق شده است و اگر بعضى، عزم و عزیمت را به معناى حکم و شریعت تفسیر کرده اند به همین مناسبت است، و گرنه عزم در لغت به معناى شریعت نیامده است. در روایات درباره اینکه پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند شرایطی ذکر شده است:

 

1. داشتن دعوت جهان شمول

2. داشتن شریعت و دین

3. داشتن کتاب الهی

 

اسامی پیامبران اولوالعزم

پیامبران اولوالعزم کسانی هستند که بر انجام امر خدا که بر آن متعهد شده‌ اند، تصمیم گرفته‌ اند. پیامبران اولوالعزم که بزرگترین پیامبران خدا هستند عبارتند از: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، موسی، عیسی (ع) و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) هستند.

 

اولوالعزم بودن پیامبر، نشانه صاحب شریعت بودن آن پیامبر است. به عبارت دیگر، آن پیامبر، دارای دینی خاص است که پیامبران هم زمان او یا متأخر از او باید دین او را ترویج دهند، تا زمانی که پیامبری با آیین جدید و شریعت تازه ظهور کند.

 

خداوند هم در قرآن به تشریع دین و ابلاغ آن توسط پیامبران اشاره می کند و نام چهار پیامبر، غیر از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) که آخرین دین الهی توسط وی آورده شده و در این آیه مورد خطاب است را که دارای دین و شریعتی خاص بودند، می­ آورد:

 

برایتان از دین همان را تشریع کرد که نوح (ع) را بدان توصیه فرمود، و آنچه ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم (ع) و موسی (ع) و عیسی (ع) توصیه نمودیم این بود که دین را بپا دارید و در آن تفرقه نیندازید.

 

اولین پیامبر اولوالعزم کیست

همانطور که در بالا توضیح دادیم اولین پیامبر اولوالعزم حضرت نوح است و آخرین آن حضرت رسول اکرم (ص) می باشد. در روایتی از امام رضا (ع) سؤال شد که چگونه حضرت نوح اولوالعزم شدند حضرت فرمودند: زیرا نوح همراه با کتاب و شریعت مبعوث شد و هر کس بعد از ایشان آمد طبق کتاب و شریعت و روش ایشان عمل کرد تا اینکه حضرت ابراهیم با کتاب و صحف جدید آمد و هر پیامبری بعد از ایشان آمد طبق شریعت حضرت ابراهیم عمل کرد. تا اینکه حضرت موسی آمد و تورات را که کتاب جدیدی بود آورد و بعد از آن هم حضرت عیسی مسیح با انجیل که شریعت جدیدی بود آمد و تا زمان پیامبر اسلام هر پیامبری می‌ آمد طبق شریعت حضرت عیسی عمل می‌ کرد تا اینکه پیامبر اسلام با قرآن و شریعت جدیدی آمد که حرام و حلال آن تا روز قیامت به همان صورت باقی خواهد ماند.

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند و نام کتابهایشان چیست

پیامبران اولوالعزم و کتابهایشان

در روایات کتاب حضرت نوح و ابراهیم را به نام صحف یاد کرده‌اند، در قرآن از کتاب حضرت موسی هم به صحف یاد شده است اما به مجموع این صحف‌ ها تورات می‌ گویند. کتاب حضرت عیسی انجیل و کتاب حضرت محمد (ص) هم قرآن است که کتاب قرآن کامل‌ ترین کتاب و هیچ‌ گونه تحریفی در آن صورت نگرفته است.

 

مروجان دین پیامبران اولوالعزم

پیامبران اولوالعزم برای ترویج دین دارای مروج بوده اند. مروجان دین حضرت نوح (سام، هود، صالح) و مروجان دین حضرت ابراهیم (لوط، اسماعیل، اسحاق، قیدار، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، خضر و زرتشت) بودند.

 

همچنین مروجان دین حضرت موسی (هارون، یوشع، سموئیل، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داود، سلیمان، اسماعیل، ارمیا، حزقیل، دانیال، حیقوق، عزیز، یونس، اشعیا، حنظله، زکریا) و مروجان دین حضرت عیسی (یحیی، خالد، جرجیس) و مروجان دین محمد (ص) که آخرین پیامبر خدا بود 12 امام معصوم بوده اند.

 

تفاوت پیامبران اولوالعزم با دیگر پیامبران

برخی از مفسّران عموماً غیر شیعه قرون اولیه اسلام، پیامبران اولوالعزم را کسانی دانسته اند که مأمور به جهاد بودند و یا مکاشفات شان را اظهار کرده اند، و در تعیین مصداق هم از نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایّوب، یا ابراهیم، نوح، هود (ع) و محمد (ص) نام برده اند؛ اما روایات ائمه (ع)، هم به وجه تسمیه اولوالعزم صراحت دارد و هم به بیان صفات اولوالعزم و تعیین مصداق. تفاوت پیامبران اولوالعزم با دیگر پیامبران چنین بیان شده است:

 

1. دارای دعوت همگانی و جهان شمول برای انس و جنّ بوده اند.

2. دارای شریعت و دین مستقل و تازه ای بوده ­اند.

3. دارای کتاب آسمانی بوده ­اند.

 

در این سه مورد بالا، به تفاوت پیامبران اولوالعزم با دیگر پیامبران اشاره شده است؛ یعنی دعوت جهان شمول، دین و کتاب الهی.

 

پس داشتن کتاب یکی از شرایط پیامبران اولوالعزم است. امّا دو شرط مهم دیگر نیز در این جا وجود دارد که یکی داشتن دعوتی جهان شمول برای همه انسان ها و جنّیان و دیگری داشتن شریعتی مستقل و تازه است.

 

باید توجه داشت معنای شریعت مستقل این نیست که با شریعت پیامبران قبل کاملا متفاوت باشد و با آن سازگاری نداشته باشد، بلکه معنایش این است که بنابر مقتضیات زمان شریعت ها هم متفاوت می ­شد که این امری طبیعی است.

 

حضرت داود (ع) اگر چه دارای کتاب آسمانی است، ولی کتاب او، کتاب احکام و شریعت مستقل و تازه نبود، چنان که حضرت آدم، شیث و ادریس (ع) هم دارای کتاب بودند، ولی اولوالعزم نبودند.

پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند و نام کتابهایشان چیست

تحقیق درباره پیامبران اولوالعزم

نظریه های مختلف درباره رسالت انبیای اولوالعزم وجود دارد. پس از تحقیق در مورد پیامبران اولوالعزم به این نتیجه رسیده اند که رسالت پیامبر اسلام حضرت محمد رسالت جهانی بوده است و هیچ اختلاف‌ نظری وجود ندارد ولی درباره رسالت پیامبران دیگر اولوالعزم نظریاتی وجود دارد:

 

نظریه اول:

دیدگاه علامه طباطبایی این است که رسالت انبیای اولوالعزم رسالت جهانی بوده است. این علامه برای اثبات ادعای خود شواهدی از آیات را ارائه کرده‌اند. البته توضیح داده‌ شده که انبیای اولوالعزم و صاحب کتاب دو گونه دعوت داشته اند یکی دعوت به خداپرستی، توحید و نفی شرک، و دیگری دعوت به احکام و شرایع خاص. دعوت نخست جهانی بوده است برخلاف دعوت دوم که به قوم خاصی اختصاص داشته است و آنان مکلف می‌ شدند به آن احکام عمل کنند.

 

نظریه دوم:

رسالت انبیای اولوالعزم را رسالت جهانی نمی‌ دانستند و آنها معتقد بودند حضرت موسی و عیسی برای قوم اسرائیل برگزیده‌ شده‌اند و دعوت آنان به این قوم اختصاص داشت. ظاهر برخی آیات مانند و رسولاً الی بنی‌ اسرائیل و همچنین مفاد آیات دیگری مانند آیه 6 سوره صف، آیه 101 سوره اسرا، آیه 47 سوره طه، آیه 17 سوره شعرا و آیه 53 سوره غافر، این ادعا را تائید می‌کند. بنابراین، بین اینکه پیامبری صاحب کتاب آسمانی باشد و رسالتش رسالتی جهانی باشد تلازمی نیست.

 

نظریه سوم:

نظریه سوم آن است که اگر معنای جهانی بودن به معنای آن باشد که پیامبر وظیفه دارد رسالت خود را هم به قوم خود برساند و هم به همه اقوام و ملل جهان، رسالت بسیاری از پیامبران حتی موسی و حضرت عیسی جهانی نبوده است، اما اگر جهانی بودن را به معنای لزوم ابلاغ رسالت در صورت برخورد و مواجهه با دیگر اقوام بگیریم پیروی از آن بر همه مکلفان لازم بوده، رسالت همه پیامبران عام، فراگیر و جهانی بوده است. بنابراین به یک معنا از جهانی بودن رسالت، دعوت بسیاری از انبیا جهانی نبوده است و به معنای دیگر، رسالت همه انبیا جهانی بوده است.

 

اسامی پیامبران اولوالعزم و کتابهایشان را در این مقاله برای شما بیان کردیم و گفتیم که پیامبران اولوالعزم چه کسانی هستند که امیدواریم از این پست استفاده کافی را برده باشید.

جدیدترین مطالب