حدیث های بی بی فاطمه زهرا (س)

حدیث های بی بی فاطمه زهرا (س)

در این نوشته حدیث هایی مهم از بی بی فطمه زهرا را برای شما مسلمانان عزیز گردآوری کرده ایم. پورتال سماتک با بخش مذهبی در خدمت شماست.

 

1. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اَوَّلُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: اولین کسی که داخل بهشت می‌شود، فاطمه است.
«بحار الانوار، ج 43، ص 44»

************************
2. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اما اِبْنَتی فاطمةُ فهی سیدةُ نِساءِ العالمینَ من الاوّلینَ‌ و الآخرینَ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: اما دخترم فاطمه پس او سرور زنان جهان هستی از گذشتگان و آیندگان است.
«تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 338»

************************
3. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : مَنْ ارضی فاطمةَ فقد ارضانی و مَنْ اَسخطَ فاطمةَ فقد اسخطنی.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: هرکس فاطمه را راضی کند، مرا راضی نموده و هر کس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین نموده است.
«احقاق الحق، ج 10، ص 217»

************************
4. قال الامام الباقر – علیه السّلام – : وُلِدَتْ فاطمةُ بنت محمدٍ – صلّی الله علیه و آله – بعدَ مبعثِ الرسولِ بخمسِ سنینَ و تُوَفِّیَتْ و لها ثمانَ عَشَرةَ سنةً.
امام باقر – علیه السّلام – فرمود: فاطمه دختر محمد – صلّی الله علیه و آله – پنج سال بعد از به نبوت رسیدن پیامبر اکرم متولد شد و هیجده ساله بود که وفات کرد.
«اصول کافی، ج 1، ص 457»

************************
5. عن النبی – صلّی الله علیه و آله – قال: اِنّما سُمِّیتْ فاطمةُ البتولَ لانّها تُبْتَلَتْ مِنْ الحیضِ و النفاسِ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه بتول نامیده شد، چرا که او از حیض و نفاس دور گردیده است.
«احقاق الحق، ج 10، ص 45»

************************
6. عن ابی جعفر – علیه السّلام – عن آبائه – علیهم السّلام – قال: اِنّما سُمِّیَتْ فاطمةُ بنتِ محمدٍ الطاهرةَ لِطَهارَتها مِنْ کُلِّ دَنَسٍ و طهارَتِها مِنْ کُلِّ رَفَثٍ و ما رأَتْ قَطُّ یوماً حُمْرةً و لا نِفاسَاً.
امام باقر – علیه السّلام – از قول پدرانشان – علیهم السّلام – فرمود: همانا فاطمه دختر محمد، طاهره نامیده شد، چرا که او از هر گونه پلیدی و آلودگی و نیز کلام ناپاک طاهر بود و هیچ روزی خون حیض و نفاس ندید.
«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

************************
7. عن الامام جعفر بن محمد – علیه السّلام – عن ابیه – علیه السّلام – قال: اِنَّ فاطمةَ – سلام الله علیها – کانتْ تُکَنَّی امَ ابیها.
امام صادق – علیه السّلام – از قول پدرشان (امام باقر – علیه السّلام -) فرمود: همانا فاطمه – سلام الله علیها – به ام ابیها کنیه‌گذاری شده است.
«بحار الانوار، ج 43، ص 16»

************************
8. قال ابو عبدالله – علیه السّلام – : لِفاطمةَ – سلام الله علیها – تِسْعَةُ اسماءٍ عند اللهِ عز و جلّ: فاطمةُ‌ و الصِّدِّیقةُ و المبارکةُ و الطاهرةُ و الزکیةُ و الراضیةُ و المرضیةُ‌ و المحدثةُ و الزهراءُ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: نزد خداوند متعال برای فاطمه – سلام الله علیها – ‌نُه اسم وجود دارد: 1. فاطمه 2. صدیقه 3. مبارکه 4. طاهره 5. زکیه 6. راضیه 7. مرضیه 8. محدثه 9. زهراء.
«بحار الانوار، ج 43، ص 10»

************************
9. قال ابو عبدالله – علیه السّلام – : … اتدری ایَّ شیءٍ تفسیرُ فاطمةَ قلت: اخبرنی یا سیدی قال فُطِمَتْ مِنْ الشَّرِ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: آیا می‌دانی معنی و مفهوم فاطمه چیست؟ گفتم آقای من شما مرا آگاه کنید، حضرت فرمود: یعنی که از بدی‌ها دور شده است.
«بحار الانوار، ج 43، ص 10»

************************
10. عن ابی جعفر – علیه السّلام – قال: کان رسول الله – صلّی الله علیه و آله – اذا ارادَ السفرَ سلَّمَ علی مَنْ اراد … .
امام باقر – علیه السّلام – فرمود: پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – هرگاه می‌خواستند به سفر بروند با هر کس از اهلبیت خود می‌خواستند خدا حافظی کنند، خداحافظی می‌کردند، سپس آخرین کسی که از او خداحافظی می‌کردند، فاطمه – سلام الله علیها – بود، پس سفرشان را از خانه فاطمه آغاز می‌کردند و زمانی که از سفر باز می‌گشتند اول از همه به خانه فاطمه – سلام الله علیها – می‌رفتند.
«بحار الانوار، ج 43، ص 83»

************************
11. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : ان فاطمةَ سَیِّدَةُ نِساءِ العالَمینَ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه، سرور زنان عالَم است.
«بحار الانوار، ج 25، ص 360»

************************
12. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : یا فاطمةُ اِنَّ اللهَ لَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ و یَرضی لِرِضاکِ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – (خطاب به حضرت فاطمه – سلام الله علیها -) فرمود: ای فاطمه همانا خداوند با خشم تو خشمگین و با رضایت و خشنودی تو خشنود می‌شود.
«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

************************
13. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّ فاطمةَ مِنّی وَ هی نُورُ عَینی و ثَمرةُ فؤادی یَسُوؤنی ما ساءَها و یَسُرُّنی ما سَرَّها.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب من است، آنچه او را بیازارد مرا آزار می‌دهد و آنچه او را خوشحال کند مرا خوشحال می‌کند.
«بحار الانوار، ج 43، ص 24»

************************
14. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : فاطِمةُ اَعَزُّ الناسِ علیَّ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: فاطمه عزیزترین و محبوب‌ترین مردم برای من است.
«بحار الانوار، ج 43، ص23»

************************
15. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّ اللهَ تعالی اِختارَ مِنْ النِساءِ اربعَ: مریمَ و آسیةَ و خدیجةَ و فاطمةَ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا خداوند متعال چهار تن از زنان را برگزید: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه را.
«بحار الانوار، ج 43، ص 19»

************************
16. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : الحسنُ و الحسینُ خیرُ اهلِ الارضِ بَعدِی و بعدَ اَبِیهما و اُمُّهما اَفْضَلُ نِساءِ اهلِ الارض.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: حسن و حسین بعد از من و پدرشان بهترین اهل زمین‌اند و مادرشان برترین زنان اهل زمین است.
«بحار الانوار، ج 43، ص 20»

************************
17. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : فاطمةُ حوراءُ انسیةٌ‌.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: فاطمه حوریه‌ای انسانی است.
«عوالم، ج 6، ص 9»

************************
18. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : فاطمةُ شِجْنَةٌ مِنّی یَقْبِضُنی ما یَقْبِضُها و یَبْسطْنی ما یَبْسطُها.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: فاطمه شاخه‌ای از من است هر آنچه او را غمگین سازد، مرا غمگین می‌کند و هر آنچه او را خوشحال سازد، مرا خوشحال می‌کند.
«المناقب، ج 3، ص 332»

************************
19. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : احبُّ اهلی الیَّ فاطمةَ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: محبوب ترین فرد خانواده‌ام برای من، فاطمه است.
«احقاق الحق، ج 10، ص 181»

************************
20. عن ابی جعفر – علیه السّلام – قال: ما عُبِدَ اللهُ بشیءٍ مِنْ التحمیدِ افضلَ مِنْ تسبیحِ فاطمةَ – سلام الله علیها – و لو کانَ شیءٌ لَنَحَلَهُ رسولُ اللهِ – صلّی الله علیه و آله – فاطمةَ – سلام الله علیها -.
امام باقر – علیه السّلام – فرمود: خداوند به هیچ نوع ستایشی بالاتر از تسبیح فاطمه – سلام الله علیها – عبادت نشده است و اگر چیزی بالاتر از این بود، حتماً پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – آن را به فاطمه – سلام الله علیها – می‌آموخت.
«اصول کافی، ج 2، ص 504»

************************
21. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : تسبیحُ فاطمةَ – سلام الله علیها – فی کلِ یومٍ دَبْرَ کلِ صلاةٍ احبُّ‌ الیَّ مِنْ الفِ رکعةٍ فی کل یومٍ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: تسبیح فاطمه در هر روز بعد از نماز، نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز پسندیده‌تر است.
«مکارم الاخلاق، ص 281»

************************
22. عن ابی بصیر قال: دخلت علی ابی عبد الله – علیه السّلام – قال: و انَّ عندنا لَمُصْحَفَ فاطمةَ و ما یُدْریهم ما مُصْحَفُ فاطمةَ. قلتُ له: و ما مُصْحَفُ فاطمةَ؟ قال: مصحفٌ … .
ابو بصیر گوید بر حضرت صادق – علیه السّلام – وارد شدم، (پس از چندی سخن) حضرت فرمود: همانا مصحف فاطمه – سلام الله علیها – نزد ما است و مردم چه می دانند مصحف فاطمه چیست. گفتم: مصحف فاطمه چیست. حضرت فرمود: کتابی است که در آن مطالبی همانند قرآن است در حالی که (حجمش) سه برابر آن است.
«اصول کافی، ج 1، ص 346»

************************
23. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : لو لا انَّ اللهَ تبارک وتعالی خَلَقَ امیرَالمؤمنین لفاطمةَ – سلام الله علیها – ما کان لها کفْوٌ علی الارضِ مِنْ آدمَ‌ و مِنْ دونه.
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: اگر خدای تبارک و تعالی امیرالمؤمنین را برای فاطمه – سلام الله علیها – نمی‌آفرید، در روی زمین، از آدم گرفته تا هر بشری بعد از او، همسری برای او نبود.
«اصول کافی، ج 2، ص 480»

************************
24. لمّا زَوَّجَ رسولُ اللهِ – صلّی الله علیه و آله – فاطمةَ مِنْ علیٍ – علیه السّلام – اتاه ناسٌ من قریشٍ … .
زمانی که پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فاطمه را به همسری علی – علیه السّلام – در آورد، عده‌ای از قریش به نزد حضرت آمدند و گفتند: آیا تو فاطمه را در مقابل مهریه ای ناچیز به تزویج علی در آوردی؟ حضرت فرمود: من او را به تزویج علی در نیاوردم بلکه خداوند متعال در شب معراج در کنار درخت (سدرة المنتهی) او را به تزویج علی – علیه السّلام – در آورد.
«من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 253»

************************
25. عن ابی عبد الله – علیه السّلام – قال: اذا کانَ یومُ القیامةِ جَمَعَ اللهُ الاولینَ و الآخِرینَ فی صعیدٍ واحدٍ فینادی منادٍ: غُضُّوا ابصارَکم و نَکِّسُوا رُؤُسَکم حتّی تَجُوزَ فاطمةُ بنتُ محمدٍ – صلّی الله علیه و آله – الصراطَ.
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد، خداوند تمامی بشر از اولین و آخرین را در یک جا جمع می‌کند پس منادی ندا می‌دهد: چشمانتان را ببندید و سرهایتان را پایین بیندازید تا فاطمه دختر محمد – صلّی الله علیه و آله – از صراط بگذرد.
«بحار الانوار، ج 43، ص 224»

************************
26. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : تُحْشَرُ ‌ابنتی فاطمةُ – سلام الله علیها – یومَ القیامةِ و معها ثیابٌ مصبوغهٌ … .
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: دخترم فاطمه – سلام الله علیها – در روز قیامت در حالی محشور می‌شود که همراه او پیراهنی است خونین که به یکی از ساقهای عرش آویزان است، حضرت زهراء – سلام الله علیها – می‌گوید: ای خداوند عادل میان من و قاتل فرزندم داوری کن. پیامبر – صلّی الله علیه و آله – فرمود: قسم به پروردگار کعبه که خداوند برای دخترم داوری می‌کند.
«بحار الانوار، ج 43، ص 220»

************************
27. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اذا کانَ یومَ القیامةِ تَقْبَلُ ابنتی فاطمةُ علی ناقةٍ مِنْ‌ نُوَقِ الجنّة مُدَبجَةَ الجَنْبینِ خِطامُها مِنْ لؤلؤِ رَطْبٍ، قَوائِمُها مِنْ الزُّمردِ الاخضرِ، ذَنْبُها مِنْ المِسْک الاَذْفَرِ عَیناها یاقوتتان حمراوان.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: زمانی که قیامت فرا رسد، دخترم فاطمه سوار بر شتری از شترهای بهشت می‌آید در حالی که دو پهلوی آن شتر آراسته و نقش و نگار دار است و مهارش از لؤلؤیی نازک، پاهایش از زمرد سبز، دمش از مُشکی تیز بوی و دو چشمش از دو یاقوت قرمز است.
«بحار الانوار، ج 43، ص 219»

************************
28. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : یا سلمانُ مَنْ احبَّ ابنتی فهو فی الجنةِ معی و مَنْ اَبْغَضها فهو فی النارِ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت با من خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد پس او در آتش است.
«بحار الانوار، ج 27، ص 116»

************************
29. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : یا سلمانُ حُبُّ فاطمةَ یَنْفَعُ فی مائةِ مَوطنٍ ایسَرُ تلکَ المواطنِ: الموتُ و القبرُ و المیزانُ و المحشرُ و الصراطُ و المحاسبةُ.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان محبت فاطمه و دوست داشتن او در صد موقف و جایگاه از مواقف قیامت سودمند است، آسان ترین این مواقف: مرگ و قبر و میزان و محشر و (پل) صراط و موقف محاسبه اعمال است.
«بحار الانوار، ج 27، ص 116»

************************
30. قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّ فاطمةَ لتشفع یومَ القیامةِ فیمن اَحَبَّها و تَولّاها و احبَّ ذُرِّیتها و تولّاهم و یَشْفَعُها الله فیهم و یدْخلُهم الجنةَ بِش‍فاعَتها.
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا فاطمه در روز قیامت برای کسی که محب و دوست دار او و فرزندانش باشد، شفاعت می‌کند و خداوند شفاعت او را در مورد این افراد می پذیرد ‌و آنها را با شفاعت او وارد بهشت می‌کند.
«القطره من بحار مناقب النبی و العترة، ج 2، ص 189»

************************
31. قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : اِنَّها اوّلُ مَنْ یَلْحَقُنی مِنْ اهلِ بَیْتی.
پیامبراکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: همانا او (فاطمه – سلام الله علیها -) اول کسی از اهل بیت من است که به من ملحق می‌گردد.
«بحار الانوار، ج 43، ص 24»

************************
32. عن ابی الحسن – علیه السّلام – قال: اِنَّ فاطمةَ – سلام الله علیها – صدیقةٌ شهیدةٌ.
امام کاظم – علیه السّلام – فرمود: همانا فاطمه – سلام الله علیها – زنی بسیار راستگو بود که به شهادت رسید.
«اصول کافی، ج 1، ص 458»

************************
33. عن ابی عبداللهِ الحسین – علیه السلام – : لما قُبِضَتْ فاطمةُ – سلام الله علیها – دفنَها امیرُ المومنین سِراً و عفا علی مَوضِعِ قَبرِها.
امام حسین – علیه السّلام – فرمود: چون فاطمه – سلام الله علیها – وفات کرد، امیرالمومنین – علیه السّلام – او را پنهانی به خاک سپرد و محل قبرش را ناپدید کرد.
«اصول کافی، ج 2، ص 356»

************************
34. عن الامام جعفر بن محمد – علیه السّلام – عن آبائه – علیهم السّلام – قال: لمّا حضرَتْ فاطمةَ الوفاةُ بَکَتْ، فقالَ لها امیرالمؤمنین یا سیدتی ما یبکیکِ ؟ قالتْ: ابکی لِما تَلقی بَعدی.
امام صادق – علیه السّلام – از قول پدرانشان – علیهم السّلام – فرمود: زمانی که حضرت فاطمه – سلام الله علیها – در حال احتضار بودند و وفاتشان نزدیک شد، شروع به گریه کردند، امیرالمؤمنین – علیه السّلام – فرمود: ای بانوی من چرا گریه می‌کنی. حضرت زهرا – سلام الله علیها – فرمود: بر آنچه بعد از من (از رنجها و سختی ها) می‌بینی گریه می‌کنم.

«بحار الانوار، ج 43، ص 218»

 

 

منبع: فارس

 

 

جدیدترین مطالب