لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

چه آدابی باعث زیاد شدن عقل میشود؟

مجموعه : مذهبی و دینی
چه آدابی باعث زیاد شدن عقل میشود؟

اعمالی که باعث ازدیاد عقل میشوند

 

چه آدابی باعث زیاد شدن عقل میشود؟ در دین اسلام روایت های بسشیار زیادی برای ازدیاد عقل و روش هایی که باعث این موضوع میشود گفته شده است. امروز در این مطلب به شما آدابی را خاطر نشان خواهیم کرد که موجب زیاد شدن عقل میود. با ما همراه باشید.

 

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

 – استعمال بوى خوش

 – مسواک کردن

 – تجارت کردن

 – مسافرت کردن

 – حجامت کردن

 – مشاوره کردن

– خوردن سرکه

 – خوردن شنبلیله

 – خوردن کرفس

– خوردن کندر

 – خوردن به

 -خوردن ترنج

 – خوردن سداب

 – خوردن کدو

– خوردن چغندر

چه آدابی باعث زیاد شدن عقل میشود؟

مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند

1- پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز

2 – شوخى و مزاح کردن زیاد

3 – زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى

4- بول کردن در آب ایستاده (راکد)

5 – دست کشیدن از تجارت

 

چه آدابی باعث زیاد شدن عقل میشود؟

جدیدترین مطالب