لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

حکم شرعی رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر در اسلام

مجموعه : مذهبی و دینی
حکم شرعی رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر در اسلام

حکم شرعی رابطه با برادر شوهر

رابطه با برادر شوهر از دیدگاه اسلام و بزرگان دین حرام بوده و مجازات در پیش دارد در اینجا حکم شرعی رابطه با برادر شوهر را در قوانین اسلام بررسی خواهیم کرد. حکم شرعی رابطه با برادر شوهر در اسلام و ایران از دو جنبه اساسی بررسی می‌شود. اول حکم فقهی که توسط عالمان دین از متن روایات و آیات قران برداشت شده است و درباره عاقبت انجام این کار در آخرت صحبت می‌کند. دومین جنبه هم حکم قانونی رابطه با برادر شوهر است. حکم رابطه با برادر شوهر در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی چیست؟ ارتباط با نامحرم در اسلام حرام است و تفاوتی بین نامحرم آشنا و غریبه نیست. این مقاله حکم فقهی و قضایی رابطه نامشروع با برادر شوهر را بررسی می‌کند. حکم قانونی این رابطه در ایران با استفاده از منابع قانونی اسلامی تنظیم شده است و حکم قضایی این رابطه را بیان می‌کند. اکنون به هر دو جنبه‌ای مبحث اشاره می‌کنیم:

 

حکم فقهی رابطه با برادر شوهر

رابطه عروس با برادر شوهر از خطوط قرمز اسلام است. برادر شوهر از جمله محارم به حساب نمی‌آید و درست مانند تمام نامحرم های دیگر هر گونه رابطه دوستی، جنسی و احساسی با برادر شوهر از لحاظ شرعی حرام است و عقوبت اخروی در پی دارد. در بعضی از خانواده‌ها به علت آگاهی نداشتن از احکام و مسائل دینی یا به دلیل بی اهمیتی به احکام الهی روابط بین محرم و نا محرم شکل دیگری به خود می‌گیرند و حرمت‌ها و فواصل بین دو نفر که از لحاظ شرعی نامحرم هستند کنار می‌روند. این امر در اسلام نهی شده است و به کسی که با نامحرم ارتباط دارد وعده عذاب اخروی داده شده است.

حکم شرعی رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر در اسلام

حکم قانونی رابطه عروس با برادر شوهر

رابطه عروس با برادر شوهر می‌تواند به دو نوع تقسیم بندی شود، رابطه جنسی که منجر به دخول و زنا می‌شود و رابطه‌ای که زنا نیست، اما ارتباط تلفنی، احساسی و حتی تماس‌های فیزیکی در آن تحقق پیدا می‌کنند. تشخیص این موارد از وظایف قاضی است و طبق شرایط قانونی خاصی که در هر کدام از پرونده‌های قضایی وجود دارد، خود قاضی تشخیص می‌دهد که با شواهد موجود کدام سطح از رابطه قابل اثبات است و مجازات آن را طبق قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند. بند‌ها و مواد قانون مجازات اسلامی که مربوط به حکم رابطه با برادر شوهر و زنا می‌شوند از این قرار اند:

 

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه‌ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک در نظر گرفته می‌شود.

 

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی:

احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

 

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی:

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

 

رابطه عروس با برادر شوهر بدون زنا

طبق ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. (مضاجعه به معنای همبستر شدن و تقبیل یعنی بوسیدن).

حکم شرعی رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر در اسلام

ماجرای رابطه جنسی با برادر شوهر

غیاب فرشید بخاطر مشغله های کاری موجب شد تا رفته رفته برادرش جای او را بگیرد و نقش شوهر را برای همسرش ایفا کند. در یک خانواده متوسط بزرگ شده و پس از دیپلم گرفتن به دلیل قبول نشدن در کنکور و چند سالی در پشت کنکور ماندن، سرانجام با فرشید که او نیز مانند خودم از جامعه ای نه چندان مرفه بود، برخلاف میل باطنیم به دلیل اصرارهای مکرر پدرم و مادرم مبنی بر همان طرز فکر همیشگی که دختر باید زود ازدواج کند وگرنه باید ترشیش را گرفت، ازدواج کرده و وارد دنیای ناخواسته ای شدم که چندان میل وارد شدن به آن را نداشتم.

 

دیگر چاره ای نبود، بنابراین پس از این ازدواج ناخواسته، پیوسته سعی کردم به اشکال مختلف از قبیل این که دارای همسر خوبی هستم و تا اندازه ای نیز با این درآمد بگیر و نگیر ساخت و ساز ساختمانیش یا به قول خودش بساز و بفروش، به دهانش می رسد، به خودم دلگرمی داده و سعی می کردم مدار زندگیم را بر اساس امید به آینده به پیش ببرم.

اما چه سود که به هر دری که زدم راه به جایی نبردم وهرگامی که برای گرم شدن فضای مه آلود زندگیم طی می کردم، همواره آب در هاونگ کوبیدن و به تمامی بی فایده بود.
فرشید پیوسته از این شهر به آن شهر در حال سفر بود ودر هرجایی که می توانست زمین می خرید و با دیگر همکارانش شروع به ساختن آن می کرد.

 

گرچه مجبور بودم به دلیل موقعیت شغلی او گاهی مدت ها از او به دور باشم ولی چندان دوری او آسیبم نمی داد زیرا ما تنها از نظر جسمی با یکدیگر در ارتباط بودیم و از ابتدا روح از کالبد زندگی ما رخت بر بسته بود وبسان ساختمان هایی که همسرم می ساخت جنسش از سنگ و سیمان شده بود.

چند سالی گذشت تا در فراسوی گذشت زمان خدا فاطیما دخترم را به ما ارزانی داشت و من باز هم خود را برای اندک زمانی به خواب خرگوشی زده و به امور تربیتی فرزندم و نیازهای مختلف او سرگرم شده تا شاید روح گم گشته زندگی خود را بار دیگر دریافته و در بستر گرمابخش عاطفه های مهربانیش دلگرم بشوم.

روزها همچنان می گذشت و من هنوز در اندر خم کوچه های سرگردانی روز به روز از همسر و روند جاری زندگیم دورتر می شدم و فرشید نیز که شاید خود دریافته بود چندان علاقه ای به او ندارم چندان توجهی به من نداشت و به جای عشق ورزیدن به زندگی تنها سرگرم ساخت و ساز آسمان خراش های بی انتهای خود بود.

 

در غیاب و نبود فرشید، در بیشتر اوقات این سهیل برادر او که دانشجو و مجرد بود که گاهی به من و برادر زاده اش سری می زد و در برخی از موارد که دخترم بیتابی می کرد ما را با خود به سینما وسایر مراکز تفریحی و گردشی می برد و و همسرم نیز خود از این موضوع با خبر بود و چندان بدش هم نمی آمد که از انجام تکالیفش در قبال خانواده خود شانه خالی کرده و خود را به کوچه های ندیدن و نفهمیدن سراب گونه بزند.

روزها به سرعت در حال عبور از زندگی ناخوشایند من بودند که ناباورانه از نوع نگاه ها و رفتار سهیل دریافتم که او به من علاقمند است و پنداری که چندان بی رغبت نیست که در نبود برادرش، جای خالی او را برای من پر کرده و نقش همسر نداشته ام را برایم بازی کند.

او چندین بار حضوری وغیر حضوری سعی کرد به من بفهماند که باید با او رابطه داشته باشم و من که مدتی بود در شک و تردید رابطه ای پنهانی با او به سر می بردم، سرانجام دل به سرابی دیگر زدم و با او رابطه پنهانی و ویرانگر خود را آغاز کردم.

رفته رفته حس کردم که گویی این بار حسی دیگر به سراغم آمده و در وجودم طنین عشق و محبت به سهیل را طنین انداز کرده است.

 

دیگر ارتباطم با سهیل بسیار صمیمی و گرم شده بود تا جایی که از هر فرصتی و نبود همسرم سعی می کردیم بیشترین استفاده را کرده و روزها را در کنار یکدیگر بگذرانیم و فکر می کردم چون اغلب بستگان نیز به مانند دیگران فکر می کنند که او به دلیل نبود برادرش با ما در ارتباط است و سعی می کند جای خالی برادرش را در نبود او برای ما پر کند، کسی هرگز به رابطه نامشروع و پنهانی من و سهیل، هرگز پی نخواهد برد و من می توانم هر آنچه را که در مسیر زندگی با همسرم از دست داده بودند در روزهای با او بودن بار دیگر یافته و در آن سوی آسمان خوشبختی با رویاها و آرزوهای زیبایم.

در گذشت زمان چندان درنگی حاصل نمی شد و من خود را به عشق سهیل سرگرم و همسرم نیز که شاید از فضای مه آلود زندگیش خسته شده بود، دل به اعتیاد داده و به تدریج خود را غوطه ور در گرداب مصرف غول آسای مواد مخدر می دید.

 

دریغ و هزار افسوس که مصرف مواد چه بلای خانمان سوزی است باور پذیر نبود ولی فرشید چنان در سراب مصرف مواد مخدر گرفتار شده که کارش از ساخت وساز به مسافر کشی با ماشینی اوراقتر از خودش رسید و چوب حراج را به تمامی به داشته های زندگی خود زد.

من شاید از سخت تر شدن شرایط زندگیم از نظر مادی اندکی در مضیقه قرار گرفته بودم ولی چندان از اعتیاد همسرم ناراحت نبودم زیرا می دانستم هر اندازه که او در افیون مصرف مواد مخدر فرو رود، من خواهم توانست به آسانی و با فراغ بال بیشتری دلدادگی های خود را با سهیل تقسیم کنم.

 

گویی گذشت زمان دیگر وجود فرشید را که اکنون چندین بار سابقه زندان وانجام کارهای خلاف را نیز در کوله بار ننگین خود داشت، برایم غیر قابل تحمل کرده بود تا جایی که سعی کردم به هر ترفندی شده سهیل را طعمه خود قرار داده و برای از بین بردن فرشید و رهایی از دست او و رسیدن به سهیل، نقشه ای بکشم، نقشه ای که هرگز در بستر افکار هوس آلود، دیگر چندان به این نمی اندیشیدم که چه فرجامی را برای من و دخترم به ارمغان خواهد اورد.

آری، به سهیل پیشنهاد دادم که اگر علاقمند است که از این نقشه های عروسکی رها شده و برای همیشه در زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کنیم، بهتر است وجود برادرش را از صفحه روزگار پاک کند.

 

سهیل در ابتدا این پیشنهاد من برایش غیر قابل هضم بود و به هیچ عنوان حاضر نبود که تن به کشتن برادرش بدهد اما امان از هوای نفس امارّه که او را نیز به زانو درآورد، تا جایی که من توانستم سرانجام با ترفندهای مختلف، او را به کشتن برادرش راضی کنم.

شبی دخترم فاطیما را بر داشته و به خانه پدرم رفتم و با سهیل نیز از قبل هماهنگ کردم که در نبود من از فرصت نهایت استفاده را کرده و کار را تمام کند، سهیل بیچاره نیز که در برابر عشق هوس آلود من، مدت ها بود که سخت به زانو درآمده بود، آمپول هوا را در رگ های دور از احساس برادرش جاری کرده و پس از آن او را در باغی در اطراف حومه شهرشان دفن کرده بود.

دیری نگذشت که پس از آن که خبر فقدان فرشید در کوچه های شهر پیچید و همگان از فقدان او با خبر شدن، پلیس توانست با سرنخ هایی که از روابط نابه هنجار من وسهیل بدست آورد، هر دوی ما را دستگیر کرده وطبل هوس آلود رسوایی ما در سراسر گیتی طنین انداز و نفرین دوست و غریبه به سوی ما روانه شد.

اکنون دیر زمانیست که هر دوی ما در پشت میله های زندان روز گار تلخ و گناه آلود خود را سپری کرده و در حسرت های بی انتها تنها چشم به آینده مبهم خود دوخته و روزی هزاران بار در درون ناخودآگاه وجدان خود، به محاکمه افکار پلیدمان می اندیشیم که چرا در نامنتهای هوس های پی در پی، تمامی پل های آینده را خراب و دیگران را نیز به اجبار با این گناه نابخشودنی به بازی گرفتیم.

 

نظر کارشناس روانشناسی، مشاوره و مددکار اجتماعی:
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج، یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است؛ لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج هایی اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که در این نوع وصلت ها معمولاً عمدة خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرآیند ازدواج جزء حقوق مسلم دختران شمرده شده است. اما در طول اعصار و در ملل مختلف گاهی این حق نادیده گرفته شده است که تبعاتی فردی، خانوادگی و اجتماعی درپی داشته است.
به اعتقاد بسیاری از روانشناسان ، ازدواج باید بر پایه اخلاق ، عشق ، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد تا بتواند جوانه های امید و خوشبختی را به همراه آورد.

 

اکراه در همسر گزینی، این پیوند مقدس را به صورت یک کابوس وحشتناک در می آورد و زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیبهای جدی مواجه می کند.

شاید درک تمام زوایای پنهان و آشکار ازدواج های ناخواسته بسیار مشکل باشد؛ اما با این وصف ، در این قسمت تلاش می کنیم تا اندازه ای از مشکلات و زیانهای ناشی از ازدواج تحمیلی را به تصویر بکشیم.
زنان در ازدواج های اجباری هزینه های فراوانی را برای رهایی از زندگی متحمل شده اند و بر این اساس در برخی موارد تنها راه رهایی از محرومیت و فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته اند.

 

براساس تحقیقات صورت گرفته ، بیشتر زنان همسرکش در سنی پیش از 25سالگی ازدواج کرده اند و به طور متوسط تنها 10سال زندگی مشترک داشته اند. همچنین بیشتر ازدواج های آنها در سنین زیر 12سال ناخواسته و اجباری بوده است که این عامل در همسرکشی مردان کمتر مشاهده شده است.

کارشناسان نابرابری حقوقی مردان و زنان در این زمینه را عامل مهمی در ارتکاب به قتل زنان می دانند و معتقدند زنان با ازدواج اجباری زیر 12سال با سختی های بسیاری مواجه و هزینه کلانی برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل می شوند و بر این اساس ، تنها راه رهایی از محرومیت ، فشار و نابرابری تحمیلی را قتل همسر خود می دانند.

به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعی ، همسرکشی زنان انتهای مسیری است که ابتدای آن ازدواج ناخواسته ، طول مسیرش تحمل فشارها، سختی ها و نابرابری های بسیار و رسیدن به نقطه کور و عاری از هرگونه راه حل منطقی است.

حکم شرعی رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر در اسلام

رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر

رابطه نامشروع عروس با برادر شوهر در اسلام زنا است. من تازه عقدکردم توخانواده شوهرم عروسا جلوی برادر شوهر سرلختن وگاهی به هم دست میدن،شوهرم میگه عروس به برادر شوهر .یا برعکس زن برادر به برادر شوهرش محرمه هرچی میگم محرم نیستین قبول نمیکنه این موضوع خیلی عذابم میده توروخدا کمکم کنین اگه محرم نیستن چطوری قانعش کنم نمیخوام یه عمرگناه کنم ممنون میشم کمکم کنین.

 

پاسخ :

برادر شوهر را خداوند نامحرم قرار داده است و محرم کسی است که ازدواج با او حرام می باشد مانند پدر ، برادر ، پسر، عمو و دایی ، اما ازدواج با برادر شوهر پس از فوت شوهر جایز است ، بنابر این برادر شوهر محرم نیست ، هرگونه هم نشینی با او ، شوخی و خنده حرام می باشد حتی اگر با حجاب هم باشید ، و این حکم الهی است و حکم الهی بر امر شوهر ترجیح دارد شما در این قسمت نمی توانید از شوهر اطاعت کنید چرا که در اطاعت از شوهر معصیت خداوند انجام میگیرد اطاعت از شوهر واجب است جز در مواردی که معصیت خداوند صورت گیرد و هرگاه چنین شد خداوند را بر شوهر و هر کسی دیگر ترجیح دهید آنگاه به سعادت خواهید رسید روز قیامت هیچ کسی دیگری را نجات نخواهد داد، همچنین خانواده شوهر الگوی ما نیستند بلکه شریعت اسلام الگوی ماست که باعث نجات در آخرت خواهد شد . و بر شما خواهر گرامی لازم بود که با فردی متدین و متقی ازدواج می کردید و انتخاب فردی متدین از مهمترین معیار ازدواج برای دختر و پسر می باشد . اکنون شما ایشان را از حکم الله تعالی و عواقب خطرناک در قیامت انذار نمایید و ایشان را به علمای صالح ارجاع دهید تا از آنها موعظه دریافت نماید و هرگز تسلیم هوا و هوس نشوید ، نماز را مرتب بخوانید و دعا کنید .

جدیدترین مطالب