حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود

حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود

حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود

رابطه جنسی در زمان پریود برای همسران قوانین خاص خود را دارد که زوجین باید به این مسائل توجه نمایند در ادامه جزئیات بیشتر حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود را در سایت سماتک خواهید خواند با ما همراه باشید.

 

به گزارش سماتک: پرسشی که شاید برای اکثر زوجین پیش بیاید این است که در زمان پریود و عادت ماهیانهتا چه حد میتوانند به هم نزدیک شوند و چقدر میتوانند از هم لذت ببرند ؟

 

سوالی که مطرح شده است به این صورت است : آیا در زمان پریود زن می تواند ارضا شود ؟

آیا زن در زمان پریود با لمس و ماساژ دست اعضای تناسلی و بدون اینکه دخول انجام شودمیتواند توسط همسرش از جهت جنسی ارضا شود؟

 

رابطه جنسی در زمان پریود حرام است و کفاره دارد

پاسخ : رابطه جنسی در زمان پریود و عادت ماهانه حرام و اگر انجام شود ، شامل پرداخت کفاره میشود.

 

در زمان پریود رابطه جنسی از جلو حرام است و باید شوهر صبر کند تا مدت عادت ماهانه همسرش به اتمام برسد

.
اما این به معنا نیست که زن و شوهر در این مدت مثل یک غریبه با هم رفتار کنند ،بلکه باید به گونه دیگر نیازهای جنسی هم را رفع کنند و به اوج لذت جنسی برسند.

 

حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود

احکام ارضا شدن زن در زمان پریود

حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود بسیار هم برای زوجین لذت بخش می باشد شما می توانید از هم لذت ببرید ولی دخول در این زمان حرام می باشد و مرد موظف است کفاره پرداخت نماید بهتر است با هم باشید .

 

زوجین میتوانند در این مدت از هم لذت ببرند و از دیگر روش ها برای در کنار هم بودن استفاده کنند.

 

زن و شوهر می توانند بدون دخول از طریق بازی کردن با هم و لمس و ماساژ عضو جنسی همدیگر و تحریک کردن آن از هم لذت ببرند.

 

رابطه عاشقانه زن و شوهر بدون دخول هم یکی از راهکار های دوران پریودی می باشدکه شوهر با دست و ماساژ عضو تناسلی زن آنرا تحریک کرده و باعث ارضا شدن زن می شود.

 

حکم شرعی جنابت و ارضا شدن زن در دوران ماهانه هیچ فرقی با جنب شدندر غیر زمان پریود ندارد و باید تمام مسائل جنابت را رعایت کرده و غسل جنابت انجام دهد.

 

اگر زن از روی لباس و نوازش کردن عاشقانه و ملاعبه و ماساژ دادن در زمان پریود ارضا شودو منی خارج گردد باید غسل جنابت انجام دهد.

 

ارضا شدن زن در زمان پریود

رابطه جنسی از عقب هم توصیه نمی شود ، اما یکی از راه هایی است که اگر زن تمایل داشته باشدو رضایت به این کار بدهد موردی ندارد ، هرچند این کار مورد نکوهش قرار گرفته است.

 

پرسش دیگری که مطرح شده است : آیا زن بدون اینکه غسل عادت ماهانه انجام بدهدمی تواند رابطه جنسی داشته باشد ؟

 

پاسخ : هر چند بهتر است قبل از رابطه جنسی به حمام رفته و غسل عادت ماهانه و یا حیض را انجام دهد ، اما هیچ اشکالی ندارد و میتوان بدون غسل حیض و عادت ماهانه ، با همسر نزدیکی کرد.

 

حکم شرعی رابطه جنسی در دوران پریود

 

منبع:  hadana.ir

جدیدترین مطالب