حکم نماز خواندن زن بدون چادر با بلوز و شلوار

حکم نماز خواندن زن بدون چادر با بلوز و شلوار

حکم نماز خواندن زن بدون چادر با بلوز و شلوار

 

نمازخواندن با خرقه درون خانه مانند تی شرت و شلوار ( سوای حضور نامحرم ) به شرط این‌که این میزان پوشش را تولید نماید اشکالى ندارد , اگرچه پوشش با خیمه برای نماز خوب تر و مطلوب خیس است .

 

نمازخواندن با جامه باطن خانه نظیر پیراهن و شلوار ( فارغ از حضور نامحرم ) به شرط این که این میزان پوشش را ساخت نماید اشکالى ندارد , اگرچه پوشش با خیمه برای نماز خوبتر و دلخواه خیس است .

 

نماز قرائت با بلیز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارا است درباره ی حکم نماز تلاوت بانوان با تیشرت وشلوار بایستی جواب بخشید :

 

حد عفاف بانوان در موقع نماز , پوشاندن تمام تن حتى راز و موى است که پوشاندن صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا از آن استثنا شده‌است . حالا نمازخواندن با جامه باطن خانه نظیر پیراهن و شلوار ( سوای حضور نامحرم ) به شرط این‌که این میزان پوشش را تولید نماید اشکالى ندارد , اگرچه پوشش با خیمه برای نماز خوب تر و مطلوب خیس است .

 

تبصره : حیث حضرات نشانه‌ها زنجانی و تبریزی درباره‌ی پوشاندن پا این است که در نماز روی پا هم بایستی پوشانده شود .

جدیدترین مطالب