لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

حکم گوش دادن به خواننده زن برای مرد در اسلام

حکم گوش دادن به خواننده زن برای مرد در اسلام

حکم گوش دادن به خواننده زن

گوش دادن به خواننده زن در اسلام برای مردان حرام است. اگر می خواهید دلیل حرام بودن گوش دادن به خواننده زن برای مرد چیست با این پست سماتک همراه باشید.

 

گوش دادن به خواننده زن توسط مرد، از نظر مراجع حرام است که در ادامه مطلب، نظر سه مرجع تقلید را درباره این موضوع بخوانید.

 

مقام معظم رهبری

سؤال:

حکم گوش دادن به خواننده زن چیست؟

جواب: گوش دادن به خوانندگی زن که غالباً مشتمل بر مفسده است، جایز نیست.

 

سوال: آیا جایز است مردى غناى زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آیا غناى زن براى شوهر و بر عکس جایز است؟ و آیا این گفته صحیح است که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و تحریم غنا ناشى از تحریم آن مجالس است؟

 

جواب: گوش‌ دادن به غنا که عبارت است از ترجیع صدا به نحوى که طرب‏‌انگیز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام است، حتّى غناى زن براى شوهرش و بالعکس، و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمى‏‌کند و حرمت غنا و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب مى‏‌شود و دائر مدار ملاکات فرضى و آثار روانى و اجتماعى نمى‏‌باشد، بلکه تا زمانى که این عنوان حرام بر آن صدق کند، حکم آن حرمت و وجوب اجتناب به‌ طور مطلق است.

 

آیت‌الله مکارم شیرازی

سؤال1:

حکم گوش دادن به صدای خواننده زن برای مرد؟

جواب: حرام است.

 

سوال2: آیا گوش دادن به موسیقی‌هایی که زنان می‌خوانند، ولی آرام هستند و مناسب مجالس فساد نیستند، هم اشکال دارد؟

جواب: حرام است.

 

سوال3:

گوش دادن به صدای خواننده زن خارجی با موسیقی ملایم اشکال دارد؟

جواب: گوش دادن به آواز زن جایز نیست و اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و فساد نباشد، جایز است.

 

سوال4: آواز خواندن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حکمى دارد؟

جواب: براى شوهرش و براى سایر زنان بدون غنا و بدون آهنگ‌هاى مناسب لهو و فساد اشکال ندارد.

 

آیت‌الله سیستانی

سوال:

آیا گوش دادن به صدای زن حرام است

جواب: گوش دادن به صدای زن نامحرم اگر از روی لذت نباشد و ترس افتادن در حرام نباشد اشکال ندارد.

 

حکم گوش دادن به خواننده زن برای مرد در اسلام

جدیدترین مطالب