نیم نگاهی به گذشته

فرق خون حیض با استحاضه | تفاوت بین حیض و استحاضه

مجموعه : مذهبی و دینی
فرق خون حیض با استحاضه | تفاوت بین حیض و استحاضه

فرق خون حیض با استحاضه را به طور دقیق در اینجا توضیح خواهیم داد. تفاوت بین حیض و استحاضه را برخی از خانمها ممکن است ندانند که در اینجا تفاوت خون حیض با استحاضه را بیان خواهیم کرد.

 

فرق خون حیض با استحاضه

خون حیض با استحاضه فرق دارد که در اینجا فرق خون حیض با استحاضه را بطور کامل توضیح می دهیم. خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهى یا سرخ است و با فشار و کمى سوزش بیرون مى‌آید. زنی را که چنین خونی از رحم او خارج می‌شود، حائض می‌گویند. فرق حیض با استحاضه چیست؟ خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار‌ و سوزش بیرون مى‌آید و غلیظ هم نیست، ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید و زنی را که چنین خونی از رحم او خارج می‌شود، مستحاضه می‌گویند. اگر خونی ببیند و شک كند كه خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد. در ايام حيض ممكن است خون هاى كم رنگ شبيه استحاضه ديده شود يا گاهى تمام مدت عادت ماهانه خون كم رنگ ديده شود؛ اما هيچگاه به آن استحاضه نمى گويند و باید فرق بین خون حیض و استحاضه تشخیص داده شود. البته گاهى واقعا نمى دانيم خونى كه مى بينيم حيض است يا استحاضه. همچنین ممكن است گاهى خون استحاضه شبيه خون حيض غليظ و سرخ و سياه باشد و با فشار و سوزش بيرون بيايد.

فرق خون حیض با استحاضه | تفاوت بین حیض و استحاضه

خون حیض چیست؟

حیض به خونى كه پس از بلوغ، به صورت عادت ماهانه، در ایامى خاص از رحم زن بیرون مى‌آید، گفته می شود. برخى، حیض را به جریان خون مخصوص یا گرد آمدن خون در رحم و یا خروج آن از رحم تعریف كرده‌اند. به زنى كه در حالت حیض است حائض مى‌گویند. حيض خونى است که غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج می شود و زن را در موقع ديدن خون حيض، حائض می گويند.

 

نشانه های خون حیض چیست

خون حیض غالب اوقات، تیره رنگ و غلیظ است و با حرارت و سوزش بیرون مى‌آید. البته خونى كه زن در ایام عادت مى‌بیند محكوم به حیض است، هرچند فاقد ویژگیهاى یاد شده باشد. براى تشخیص خون حیض از بکارت در صورت اشتباه، پنبه‌اى درون شرمگاه‌ نهاده مى‌شود، اگر خون دایره وار در پنبه شكل بگیرد، خون بكارت و اگر در آن نفوذ كند، خون حیض است. این آزمایش بر زن واجب است. براى تشخیص خون حیض از خون ناشى از زخم درون رحم بنابر قول مشهور زن به پشت مى‌خوابد و انگشت میانى را داخل شرمگاه مى‌كند، اگر خون از سمت راست انگشت خارج شود، خون زخم و اگر از سمت چپ بیرون آید، خون حیض است.

 

شرایط خون حیض به لحاظ سن

به لحاظ سن زن، خونى که زن قبل از نه سالگى (بلوغ) و نیز بعد از یائسگی مى‌بیند حیض نیست، هرچند داراى صفات حیض باشد. سن یائسگى بنابر مشهور در غیر قرشی و نبطی پنجاه و در آن دو، شصت سال قمری است.

 

مدت زمان حیض

به لحاظ زمان، کمترین مدت حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. بنابراین، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز حیض نیست. اقلّ طهر (پاکی از حیض) ده روز است. در نتیجه فاصله بین دو حیض کمتر از ده روز نخواهد بود، امّا در ناحیه زیادى محدودیتى ندارد.

بنابر قول مشهور، سه روزى که زن خون مى‌بیند باید پى در پى باشد، از این رو، اگر این سه روز در ضمن ده روز باشد، لیکن پى در پى نباشد (مانند آن که روزهاى اوّل، چهارم و هفتم خون ببیند) حکم به حیض بودن آن نمى‌شود.

فرق خون حیض با استحاضه | تفاوت بین حیض و استحاضه

تفاوت بین حیض و استحاضه

تفاوت خون حیض و استحاضه را در بالا خواندید. همچنین باید در مورد تفاوت بین حیض و استحاضه چیزهایی دیگر را بدانید. خون حیض خون اصلی و طبیعی است که در سیکل ماهانه از رحم زن خارج می شود و زن پریود می گردد اما استحاضه خونی است که به سبب بیماری یا چیزی دیگر پیش می آید. همچنین یکی دیگر از تفاوت های خون حیض با استحاضه این است که حداقل مدت خون حیض یک شبانه روز است و اکثر آن پانزده روز است، و آنچه از این فراتر باشد حیض نیست و به سبب آن عبادت ترک نمی شود، و اگر از عادت زن بیشتر بیاید یا کمتر یا پس و پیش شود، زمانی زن می تواند آن را به حساب بیاورد که سه بار تکرار شود و آنگاه برایش عادت شمرده می شود و بر او لازم می شود كه قضای روزه خود را بیاورد اما خون استحاضه، خونی است که از پانزده روز بیشتر باشد، و یا خونی باشد که نمی تواند حیض قرار بگیرد. مانند این که از یک شب و روز کمتر باشد یا قبل از نُه سالگی یا بعد از پنجاه سالگی باشد. مواردی که گفته شد همه آنها تفاوت بین حیض و استحاضه را بیان می کند و همه خانمها باید فرق بین حیض و استحاضه را بدانند.

 

خون استحاضه چيست؟

خون استحاضه يكى از خون هايى است كه از رحم زن خارج مى شود و زن را در اين هنگام مستحاضه مى گويند. هر خونى كه غير ازحيض، نفاس، زخم، دمل و مانند آن باشد، خون استحاضه است. هر خونى كه خانم ها قبل از بلوغ يا بعد از يائسگى مى بينند يا خونى كه از 3 روز كمتر ديده مى شود يا خونى كه از 10 روز بيشتر مى شود (كه در اين حالت مى تواند مقدارى حيض باشد كه در احكام حيض گفته شده)، استحاضه است؛ در صورتى كه خون زخم و خون نفاس نباشد.

 

استحاضه خونی است که خارج از ایام عادت و همچنین خارج از ایام نفاس (چله زن) خارج می گردد و دلیل آن نوع بیماری است ، این خون حکم عذر را دارد به این معنی که مانع نماز و عبادات دیگر نمی شود فقط باطل کننده وضو می باشد. خون استحاضه يكى از خون هايى است كه از زن خارج مى شود، اين خون اگر زياد باشد استحاضه كثيره و اگر كم باشد استحاضه قليله و در صورت بينابين استحاضه متوسطه ناميده مى شود.

 

از مجرای تناسلی بانوان خون‌های مختلفی جاری می‌شود. از دیدگاه فقهی هر خونی که از رحم خارج می‌شود و ناشی از زخم، حِیض و نِفاس نباشد خون استحاضه خواهد بود. خون استحاضه، در بیشتر موارد، زرد، سرد و روان است وبدون فشار و سوزش از رحم خارج می‌شود. گاهی نیز ویژگی‌های خون حیض را دارد. به زنی که چنین خونی از رحم او خارج می‌شود یا به اصطلاحْ چنین خونی می‌بیند، «مُسْتَحاضِه» می‌گویند. برای تشخیص خون حیض از استحاضه ملاک‌هایی در فقه قرار داده شده است.

 

نشانه های خون استحاضه چيست

اِسْتِحاضه یکی از انواع خون‌هایی است که از مجرای تناسلی بانوان جاری می‌شود. به زن در این مدت مُسْتَحاضه گفته شده و برای انجام برخی کارها مانند نماز و روزه لازم است احکام خاصی را رعایت کند. نشانه هاى خون استحاضه به طور غالب عبارت است از:

رقيق،
سرد،
به رنگ زرد (سياهى مايل به سرخ) يا سرخ،
بدون فشار و سوزش باشد.

 

فرق بین خون حیض و استحاضه را در بالا خواندید و در پایان این مقاله نشانه های خون حیض و استحاضه توضیح داده شد. هر زن مسلمانی باید تفاوت خون حیض با استحاضه را بداند و احکام این دو را در ذهن خودش داشته باشد.

جدیدترین مطالب