لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

قنوت | همه چیز درباره مستحبات و مکروهات قنوت نماز

مجموعه : مذهبی و دینی
قنوت | همه چیز درباره مستحبات و مکروهات قنوت نماز

مستحبات و مکروهات قنوت نماز

مستحبات در قنوت و مکروهات در قنوت را در ادامه بیان خواهیم کرد. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: کسى از شما که در دار دنیا قنوت او طولانی تر است، در موقف قیامت راحتی

 

مستحبات قنوت:

1. طول دادن قنوت، خصوصاً در نماز وتر: از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: کسى از شما که در دار دنیا قنوت او طولانی تر است، در موقف قیامت راحتی او نیز طولانى‌ تر است و از بعضی از روایات استفاده مى‌شود که طول دادن دعا در نماز از طول دادن قرائت افضل است.

 

2. تکبیر گفتن پیش از قنوت و بلند کردن دو دست در وقت تکبیر و پایین آوردن آنها و بعد دوباره دو دست را بلند کند مقابل صورت نگاه دارد و هر دو کف دست را رو به آسمان و پشت به زمین باز کند، دو دست متّصل به یکدیگر باشد و انگشتان به یکدیگر پیوسته باشند، مگر دو انگشت ابهام که آنها را جدا نگاه دارد و به دو دست خود نگاه کند.

 

3. بلند خواندن قنوت در نمازها حال چه در نماز جهرى، چه اخفاتى و همچنین چه براى امام یا منفرد. بلکه مأموم نیز در صورتى که صداى او به امام نرسد می تواند قنوت را بلند بخواند.

 

مکروهات قنوت:

1. آن قدر دستها را بلند‌ کند که از سر بگذرد.

 

2. در وقت پایین آوردن، دستها را بر صورت و سینه‌ى خود بمالد.

جدیدترین مطالب