نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی – انگلیسی)

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی – انگلیسی)

نام های خدا به فارسی را در این مقاله برایتان تهیه و گردآوری کرده ایم نام های خداوند با معنی آن به همراه ترجمه فارسی و اسم اصلی خدا را در سایت سماتک بخوانید.

 

نام های خدا به فارسی

نام های خدا به زبان فارسی و عربی در این مقاله گنجانده شده است نام های خدا در قرآن کریم مجموعه‌ای بيش از 200 اسم است که ذکر شده‌اند و اصطلاح، 99 تای آن «اسماء الحسنی» يا نام های نيکوی خداوند خوانده مي‌شوند. هر چند که تعداد نام های خدا، شامل صفات و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از 99 عدد خيلی بيشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزيده‌ای از نام ها (نام های نيکو) 99 عدد هستند. آیا با معانی نام های خدا به فارسی آشنایی دارید؟ به طور کلی اسامی خداوند که در قرآن کریم ذکر شده‌اند به بیش از ۲۰۰ نام می‌رسد. در میان این نام‌ها، ۹۹ عدد از آن‌ها را اسماء الحسنی یا نام های نیکوی خداوند می‌نامند. در این مقاله سماتک سعی شده است که مشهورترین و زیباترین نام های خداوند با معنی آن جمع آوری و ارائه گردد. در قرآن کریم و احادیث نقل شده از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعدادی زیادی از زیباترین نام های خداوند با معنی مانند الرحمن، الرحیم، السمیع، الغفور، الحی و … ذکر شده است. در ادامه تعدای از مشهورترین و زیباترین نام های خداوند با معنی آن و تفسیر را قرار داده ایم.

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خداوند یا اسماء حسنی را به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

اسماء جمالی که شامل ۴۵ نام بوده و برای کسب روزی و رحمت پروردگار به کار می‌رود.
اسماء جلالی که شامل ۲۲ نام بوده که برای از بین بردن دشمنی و خصومت کاربرد دارد.
اسماء مشترک که شامل ۲۲ نام بودن که بر اساس نیت افراد خواص هر دو گروه قبلی را دارست.

 

الله: خداوند

الله مشهورترین و زیباترین نام‌ و به معنای خداوند است و همه مسلمانان الله را تنها خدای عالم می‌دانند. الله معبودى است که چشم‌ها از درک وی عاجز هستند.

 

الرحمن: بخشاینده

رحمان به معنای بخشش عام خداوند است و این نام از اسماء خاصه حق به شمار می‌آید. رحمان کسیست که بخشندگی‌اش همه بندگان یعنی مومنان تا کافران را شامل می‌شود. خداوند ذات مقدسی است که صاحب بخشش کلی و وسیع برای همه موجودات است.

 

الرحیم: مهربان

رحیم یعنی این که خداوند تنها به مومنان رحمت خاصی دارد و این رحمت شامل حال کافران نمی‌شود. در حقیقت این رحمت از جانب ذات مقدس خدا در نتیجه اعمال و رفتار مومنان است.

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خدا به فارسی

 

الاحد: یگانه و بی همتا

احد بودن یعنی بی‌مانند و بی همتا که تنها مربوط به ذات خداوند است. احد بودن، خدا را از هر گونه جز و شبیه و قسم را دور می‌کند.

 

الصمد: بی نیاز

برای درک معنای این نام حدیثی از امام باقر (ع) نقل می‌شود که ایشان فرموده‌اند: صمد، بزرگی است که بالاتر از وی، امر و نهی کننده‌ای نیست. الصمد تنها یک بار در قرآن آمده و تنها شامل حال ذات مقدس الهی است .

 

الحی: همیشه زنده

او کسی است که هرگز نمی‌میرد و به صورت ازلی و ابدی زنده‌ است. همچنین ممات و حیات موجودات زنده نیز قائم به ذات خداوند است.

 

القیوم: زنده و پاینده

القیوم به معنای زنده و پاینده بوده و به وجودی گفته می‌شود که قائم به ذات است. قیومیت او تنها مختص به ذات مقدس احدیت خداوند است.

 

الرب: خالق

رب از کلمه مربی به معنای تربیت کننده گرفته شده است. همه تربیت کننده های موجود در عالم باید زیر نظر مربی بزرگ عالم یعنی خداوند قرار داشته باشند.

 

المالک: دارا

خداوند در حقیقت دارا و مالک تمامی موجودات عالم است و همه مالکیت‌های دیگر در دنیا عاریتی و موقتی است.

 

العلی: بلند مرتبه

خداوند از نظر مرتبه و مقام از همه بالا و برتر است و بر تمام موجودات احاطه دارد.

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خداوند با معنی آن

 

الحکیم: دانا

حکمت و راستی در تمام حرف‌ها و اعمال ذات مقدس الهی به طور کامل وجود دارد چرا که او بر همه‌ چیز واقف بوده و اساس کارش بر اساس حکمت و مصلحت است.

 

العظیم: بسیار بزرگ

العظیم یعنی بسیار بزرگ و غیر قابل درک. در حقیقت منظور از عظیم غیر قابل تصور و فهم است.

 

الحلیم: همیشه بردبار

خداوند ذاتی است که هرگز در مجازات کافران و گنهکاران شتاب نمی‌کند. و صبر وی در مقابل اعمال بندگان بسیار زیاد است.

 

الحمید: ستوده و پسندیده

ذات مقدس خدا شایسته حمد و ستایش همیشگی است چرا که در قول و عمل خداوند، هیچگونه خطا و کاستی وجود ندارد.

 

الخبیر: همیشه آگاه

در تفسیر نام الخبیر گفته می‌شود که خداوند به باطن و ظاهر همه موجودات اشیاء واقف بوده و از کلیه امور آگاه است.

 

البصیر: بینای همیشگی

ذات مقدس الهی همیشه همه چیز را می‌بیند و این در حالی است که خداوند متعال برای دیدن نیازی به چشم ظاهری ندارد و ذات او به همه امور پنهان و آشکار آگاه است.

 

السمیع: شنونده

سمیع بودن خداوند مانند بصیر بودنش قائم به ذات بوده و نیازی به گوش ظاهری ندارد. او تمامی صداها، گفته‌ها و سکوت‌ها را بی هیچ واسطه‌ای می‌شنود .

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خدا به فارسی

 

الشهید: گواه

شهید به معنای گواه بودن خداوند است یعنی در همه جا حاضر و ناظر است. برای خداوند هیچ غیب و مسئله پنهانی وجود ندارد.

 

الوهاب: بسیار بخشنده

در هنگام درخواست از خداوند متعال هیچ گونه محدودیتی برای خواسته ها و بازگشتی برای آنها وجود ندارد.

 

الشکور: بسیار پاداش دهنده

شکور به معنای بسیار پاداش دهنده است یعنی خداوند در ازای اعمال نیکوی ناچیز نیز پاداشی بسیار بزرگ عطا می‌کند.

 

الغفور: بسیار آمرزنده

خداوند بسیار آمرزنده است و هر فرد توبه کننده را مورد بخشش ومغفرت خویش قرار می‌دهد.

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خداوند با معنی آن

نام های خدا به همراه معنی فارسی را در ادامه بیان کرده ایم. اگر نام های خداوند با معنی آن را می خواهید بدانید لیست زیر شامل نام های عربی، فارسی و انگلیسی خداوند متعال است. در ادامه لیست سایر زیباترین نام های خداوند با معنی آن را قرار داده ایم:

 

الملک: پادشاه
القدوس: مقدس
السلام: پاک و سلامتی بخش عالم
المؤمن: اطمینان دهنده
المهیمن: نگهدارنده
العزیز: باشکوه
الجبار: توانگر
المتکبر: بسیار بزرگ
الخالق: آفریننده
البارئ: درست
المصور: نگارگر، صورتگر
الغفار: همیشه بخشاینده
القهار: فروکاهنده
الرزاق: همیشه روزی دهنده
الرافع: (به سوی خود) بالا برنده
المعز: عزیز کننده
المذل: خوار کننده
الحکم: دادگر
العدل: بی‌نهایت عادل
اللطیف: آن‌ که بر بندگانش لطف دارد
العالی: بلند مرتبه
الکبیر: بزرگ‌ترین
الفتاح: گشاینده
القابض: می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
الباسط: گستراننده، فراخ کننده روزی
الخافض: پست کننده، خوار کننده
الحفیظ: نگهدارنده
المقیت: خوراک دهنده
الولی: دوست، یار و نگهبان
المحصی: شمارنده
المبدی: نخستین آفریننده
المعید: بازگرداننده، دوباره زنده کننده
المحیی: زندگی بخش، هستی بخش
الواجد: یابنده
الماجد: بزرگوار
المقتدر: تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر
المقدم: فراپیش کشنده
المؤخر: فراپس دارنده
الأول: نخستین
الأخر: واپسین
الظاهر: آشکار
الباطن: پنهان
الوالی: یگانه سرپرستی که همه ولایت‌ها از اوست
المتعالی: خود ستوده
البر: نیکوترین
التواب: همیشه توبه پذیر
المنتقم: انتقام گیر
العفو: ناپدیدکننده گناهان
الرؤوف: بسیار دلسوز و مهربان
مالک الملک: فرمانروای جهان
المانع: بازدارنده
النافع: سودمند
النور: روشنی
الهادی: رهنما
البدیع: سنجش ناپذیر، آفریننده
الباقی: ماندگار و واگردان نشدنی
الوارث: مالک نهایی تمام مخلوقات
الرشید: راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا
الصبور: شکیبا
ذوالجلال و الاکرام: دارای شکوه و بخشش
المقسط: عادل
الجامع: گردآورنده
الغنی: توانگر
المغنی: بی‌نیاز کننده، بسنده

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خدا به زبان انگلیسی

نام های خدا به همراه ترجمه انگلیسی در ادامه آورده شده است نام های خدا به زبان انگلیسی هم بسیار زیبا هستند:

 

خدا The Name Of God

رحیم مهربان The Mercifull

رحمن بخشاینده The Beneficent

ملک پادشاه The King

قدوس مقدس The Holy

جبار توانگر The Compeller

عزیز باشکوه The Mighty

مهیمن نگهدارنده The Protector

مؤمن اطمینان دهنده The Guardian Of Faith

سلام پاک و سلامتی بخش عالم The Source Of Peace

غفار همیشه بخشاینده The Forgiver

مصور نگارگر، صورتگر The Fashioner

بارئ درست The Evolver

خالق آفریننده The Creator

متكبر بسیار بزرگ The Majestic

علیم دانا Wise

فتاح گشاینده (پیروزکننده) The Opener

رزاق همیشه روزی دهنده The Provider

وهاب نیک بخشاینده The Bestover

قهار فروکاهنده The Subduer

معز عزیزکننده The Honourer

رافع (به سوی خود) بالا برنده The Exalter

خافض پست کننده، خوار کننده The Abaser

باسط گستراننده، فراخ کننده روزی The Expender

قابض می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها The Constrictor

عدل بینهایت عادل The Just

حكم دادگر The Judge

بصیر بیناترین The All Seeing

سمیع شنواترین The All Hearing

مذل خوارکننده The Dishonourer

غفور بسیار بخشاینده The All-Forgiving

عظیم بی‌انتها The Great One

حلیم بسیار بردبار The Forbearing One

خبیر آگاه‌ترین The Aware

لطیف آن‌که بر بندگانش لطف دارد The Subtle One

مغیث نگاه دارنده، یاور The Maintainer

حفیظ نگهدارنده The Preserver

كبیر بزرگ‌ترین The Most Great

عالی بلند مرتبه The Most High

شكور بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را) The Appreciative

مجیب پاسخگو The Responder

رقیب نگهبان، بیننده و آماده The Watchfull

كریم بسیار بخشنده The Generous One

جلیل بسیار گرانقدر The Sublime One

حسیب شمارنده The Reckoner

باعث برانگیزنده مردگان The Resurrector

مجید بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است) The Most Glorious One

ودود دوست The Loving

حكیم فرزانه، بسیار خردمند The Wise

واسع گسترده، وسیع The Far-Reaching

متین سخت (و نیز پاینده) The Firm One

قوی پرزور The Most Strong

وكیل عهده دار همه امور بندگان و موجودات The Trustee

حق راست، درست The Truth

شهید بیننده The Witness

معید بازگرداننده، دوباره زنده کننده The Restorer

مبدئ نخستین آفریننده The Originator

محصی شمارنده The Reckoner

حمید ستوده The Praiseworthy

واجد یابنده The Finder

قیوم قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده The Self-subsisting

حی زنده The Alive

ممیت می‌راننده، نابود کننده The Creator Of Death

محیی زندگی بخش، هستی بخش The Giver Of Life

قادر توانا The Able

صمد بی‌نیاز The Needless

احد یگانه (خدایی جز او نیست) The One

واحد یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست The Unique

ماجد بزرگوار The Noble

أخر واپسین، آخر فناکننده موجود The Last

اول نخستین، اول پدیدارکننده وجود The First

مؤخر فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها The Delayer

مقدم فراپیش کشنده The Expediter

مقتدر تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر The Powerful

بر نیکوترین The Source Of All Goodness

متعالی خود ستوده The Most Exalted

ولی دوست، یار و نگهبان The Governor

باطن پنهان، همه دربرگیرنده The Hiddeen

ظاهر آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز The Manifest

مالك الملك فرمانروای جهان The Eternal Owner Of Sovereignty

رؤوف بسیار دلسوز و مهربان The Compassionate

عفو درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان The Pardoner

منتقم انتقام گیر The Avenger

تواب همیشه توبه پذیر The Acceptor Of Repentance

مغنی بی‌نیاز کننده، بسنده The Enricher

غنی توانگر The Self-Sufficient

جامع گردآورنده The Gatherer

مقسط عادل The Equitable

ذو الجلال والاكرام دارای شکوه و بخشش The Lord Of Majesty and Bounty

هادی رهنما The Guide

نور روشنی The Light

نافع سودمند The Beneficial

ضار آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود) The Distresser

مانع بازدارنده The Preventer

صبور شکیبا The Patient

رشید راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا The Guide To The Right Path

وارث مالک نهایی تمام مخلوقات The Supreme Inheritor

باقی ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر) The Everlasting

بدیع سنجش ناپذیر، آفریننده The Incomparable

نام های خدا به فارسی | نام های خداوند با معنی آن (فارسی - انگلیسی)

نام های خدا به فارسی

 

در این نوشتار زیباترین نام های خداوند به همراه معنی آن به زبان انگلیسی و فارسی را خواندید. نام های خدا به فارسی بسیار زیبا هستند و امیدواریم خداوند متعال همه ما را مورد رحمت خویش قرار دهد.

جدیدترین مطالب