لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

نماز خواندن با لباس نجس چه حکمی دارد

مجموعه : مذهبی و دینی
نماز خواندن با لباس نجس چه حکمی دارد

حکم نماز خواندن با لباس نجس و بدن نجس

نماز خواندن با لباس نجس چه حکمی دارد؟ در چه صورتی نمازگزار می‌تواند با لباس و یا بدن نجس نماز بخواند؟ طبق نظر اکثر مراجع عظام در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

 

اول: آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دُمَلى که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.

 

دوم: آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (اندازۀ بند سر انگشت سبّابه) به خون آلوده باشد.

 

سوم: آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

 

و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:

 

اول: آن که لباسهاى کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.

 

دوم: آن که لباس زنى که پرستار بچه است نجس شده باشد.

 

نماز خواندن با لباس نجس چه حکمی دارد

 

=======================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع،ج‌1، مسأله 848

 

منبع: afkarnews.ir

جدیدترین مطالب