چرا می گویند شهدا زنده هستند؟

چرا می گویند شهدا زنده هستند؟

زنده بودن شهدا

 

چرا می گویند شهدا زنده هستند؟ شهید کلمه بسیار مقدسی است و شهدا که در راه اسلام و ناموس شان جان خود را فدا کرده اند همیشه زنده و جاوید خواهند ماند. در ادامه میخواهیم بدانیم مراد از زنده بودن شهدا چیست؟

 

شهید همواره زنده است ودر دو آیه از قرآن کریم به صراحت زنده بودن شهداء مطرح شده است.

 

مراد از زنده بودن شهدا

شهادت مرگی از راه كشته شدن است، كه شهید آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبیر قرآن (فی سبیل الله) انتخاب می كند و چنین مرگی است كه به تعبیر پیامبر(صلی الله و علیه وآله) شریفترین و بالاترین نوع مردن است (اَشرُفُ المُوًتِ قَتْلُ الشَّهادَهِ) و علی (علیه السلام) آن را گرامی ترین نوع مردن می داند.(اَكْرُمُ المُوًتِ اَلْقُتْلُ)

 

شهید همواره زنده است و در قرآن کریم به صراحت این مطرح شده است.

 

مراد از زنده بودن شهدا چیست؟

آنچه در این زمینه قطعی می باشد این است که منظور از زنده بودن جسم شهداء نیست زیرا همه می دانیم که جسم آنها مانند جسم دیگران متلاشی و از بین می رود . و اما در اینکه مراد از حیات و زنده بودن شهداء چیست، اقوال متعددی وجود دارد:

 

منظور از حیات و زندگى براى شهید، حیات برزخى است كه ارواح در عالم پس از مرگ دارند و نه زندگى جسمانى و مادى. حیات برزخى همان عالم قبر است كه مردگان در آنجا تا قیامت معذّب یا متنعّم خواهند بود.

 

این نوع حیات به وسیله حواس انسان قابل درك نیست چرا كه حسّ انسان از درك ماوراء حیات مادى و جسمانى عاجز است و حتّى چه بسا آن را فناء و نابودى بپندارد؛ و به همین دلیل خداوند در اینگونه از آیات برای توجه دادن و آگاه کردن مومنین به اثبات این نوع از زندگی می پردازد.( تفسیر المیزان ،ج 2، ص 343)

 

این نظریه مورد پذیرش مفسرین بزرگی مانند علامه طباطبایی قرار گرفته و آن را به عنوان مراد از آیات مذکور مطرح نموده اند.

 

چرا می گویند شهدا زنده هستند؟

جدیدترین مطالب