قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

آداب اسلامی موثر در کم شدن فشار قبر بر زنان

مجموعه : مذهبی و دینی
آداب اسلامی موثر در کم شدن فشار قبر بر زنان

در اینجا آداب اسلامی موثر در کم شدن فشار قبر بر روح زنان را پس از مرگ فرا می گیرید. خداوند در رحمت را برای زنان مسلمان همیشه باز گذاشته است و خداوند می فرماید: هر زنی که مهریه اش را به شوهر خویش حلال کند و ببخشد پاداش یک سال عبادت را برایش می نویسد.

 

 آدابى که فشار قبر را از زنان بر مى دارد
1. صبر کردن بر غیرت شوهر
2. صبر کردن بر بد خلقى شوهر
3. بخشیدن مهریه به شوهر؛ خداوند براى هر یک از این زنان پاداش هزار شهید و عبادت یک سال را مى نویسد.

 

مؤ من همیشه پنج چیز براى انجام آداب به همراه دارد
1. تسبیح سى و چهار دانه
2. سجاده
3. شانه
4. مسواک
5. انگشتر عقیق (47)

 

آدابى که باعث آمرزش انسان مى شوند
1. جارو کردن مسجد
2. مصافحه کردن با مؤ من
3. روشن کردن چراغ در مسجد
4. مریض شدن
5. عیادت مریض
6. شرکت در تشییع مسلمان
7. غذا دادن به گرسنه
8. روزه مستحبى گرفتن
9. به دست کردن انگشتر عقیق سرخ
10. زیاد سجده کردن
11. صلوات فرستادن
12. احترام به مهمان مؤ من

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری