لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

احکام خواندن نماز و عبادت با بدن برهنه و لخت

مجموعه : مذهبی و دینی
احکام خواندن نماز و عبادت با بدن برهنه و لخت

احکام خواندن نماز و عبادت با بدن برهنه و لخت

کسی که نماز می خواند و می خواهد در مقابل خدا به عبادت بپردازد باید بدنش را بپوشاند.

 

سؤال: لباس نمازگزار چند شرط دارد آنها را نام ببرید؟
جواب: لباس نمازگزار شش شرط دارد: 1. آنكه پاك باشد 2. آنكه مباح باشد 3. آنكه از اجزاء مردار نباشد 4. آنكه از حیوان حرام گوشت نباشد 5و6. آنكه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م798)

 

سؤال: بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح با چه كیفیتی مجاز است؟
جواب: اگر بیدار نكردن آنها موجب سهل انگاری و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نماید. (استفتائات امام خمینی(ره) ج1, ص 133, س25)

 

سؤال: كسی كه به اندازه خواندن یك ركعت نماز وقت دارد نماز را به چه صورتی باید بخواند؟
جواب: باید نماز را به نیت ادا بخواند ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م748)

 

منابع:
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم
توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1
استفتائات امام خمینی(ره) ج1
سایت اسلام کوئیست
سایت اندیشه قم

تبیان

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب