لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

احکام نماز جمعه در اسلام

مجموعه : مذهبی و دینی
احکام نماز جمعه در اسلام

یکی از مهمترین نمازها برای مسلمانان نماز جمعه است که سماتک با هدف آگاهی مسلمانان از احکام نماز پر فیض جمعه این نوشته را در بخش مذهبی و دینی پورتال سماتک گردآوری کرده است.

 

سوال: اگر کسی نتوانست خطبه های نماز جمعه را درک کند و فقط به نماز جمعه برسد و اقتدا کند آیا از نماز ظهر کفایت می کند؟ کفایت می کند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

 

سوال: کسی که در نماز جمعه شرکت نکرده، آیا نمازی را که در منزل می‌خواند باید پس از تمام‌ شدن نماز جمعه اقامه کند؟

نظر مراجع تقلید در این‌باره مختلف است؛ عده‌ای (آیات عظام خامنه‌ای، صافی گلپایگانی و نوری همدانی) تأخیر انداختن نماز را لازم نمی‌دانند. برخی (آیة الله هادوی تهرانی دام ظله) آن‌را بنابر احتیاط، مستحب شمرده و برخی (آیة الله مکارم شیرازی دام ظله) می‌گویند، بنابر احتیاط واجب، تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادا ترک شود.

 

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

 

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

در فرض مذکور در ظهر روز جمعه صبر کردن و تأخیر انداختن نماز ظهر لازم نیست.

 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

لازم نیست تأخیر بیندازد.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

احتیاط آن است که تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

احتیاط مذکور لازم نیست.

 

سوال: کیفیت خواندن نماز جمعه چگونه است؟

جواب: نماز جمعه دو رکعت است که قنوت رکعت اول قبل از رکوع و قنوت رکعت دوم بعد از رکوع می باشد. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 877)

 

سوال: اینکه می گویند نماز جمعه واجب تخییری است یعنی چه؟

جواب: یعنی شخص می تواند نماز جمعه بخواند و یا بجای آن نماز ظهر بخواند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 887)

 

سوال: اگر امام جمعه گفتارش با عملش یکی نباشد اقتدا کردن به او در نماز جمعه باز واجب است؟

جواب: یکی از شرایط اقتدا به امام جماعت و جمعه عدالت او است. بنابراین اگر او را عادل می دانستید و اکنون شک در عدالت او دارید اقتدا جایز است و اگر یقین به عدم عدالت او دارید نمی توانید اقتدا نمائید. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 873)

 

سوال: آیا نماز جمعه مسافر صحیح است؟

جواب: بلی، صحیح است. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 874)

 

سوال: اگر کسی نتوانست خطبه های نماز جمعه را درک کند و فقط به نماز جمعه برسد و اقتدا کند آیا از نماز ظهر کفایت می کند؟

جواب: کفایت می کند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

 

سوال: اگر کسی به یکی یا دو خطبة نماز جمعه نرسد و یا در آنجا باشد و متوجه خطبه ها نشود و یا در بین خطبه ها حرف بزند، آیا باید نماز ظهر را هم بخواند؟

جواب: اگر به نماز جمعه اقتدا کرده و آن را بجا آورده لازم نیست نماز ظهر را بخواند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

 

سوال: در نماز جمعه، وقتی که امام مشغول خطبه خواندن است، برگشتن به چپ و راست، یا حرف زدن در بین خطبه چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد ولی نباید موجب فوات فایدة خطبه شود. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

 

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

سوال: آیا خواندن نماز واجب یا مستحبى بین خطبه‌ها و اقامه نماز جمعه جایز است؟

جواب: مانعى ندارد.

 

سوال: آیا باید حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه را بلند خواند؟

جواب: مستحب است حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه، بلند خوانده شود.

 

سوال: بلند خواندن قرائت حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه چه حكمی دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

 

سوال: اگر در ركعت دوم نماز جمعه برسیم حكم چیست؟

جواب: ركعت اول را با ركعت دوم امام جمعه بخوانید و ركعت دوم را فرادا بخوانید.

 

سوال: اگر خطیب جمعه مقدارى از خطبه اول را بعد از دخول وقت ایراد كند, بدون اینكه تحمید وصلوة را اعاده نماید و بعد نماز جمعه را اقامه كند, نماز باین صورت از ظهر مجزى است؟

جواب: در فرض مزبور هم نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است.

 

سوال: آیا مى‌شود در نماز جمعه یك نفر خطبه نماز جمعه را بخواند و نفر دیگرى نماز جمعه را بخواند؟

جواب: صحیح و مجزى نیست، بلكه باید خطیب و امام هر دو یكى باشند.

 

 

 

جدیدترین مطالب