نیم نگاهی به گذشته

این آداب موجب زیاد شدن عقل می شود

مجموعه : مذهبی و دینی
این آداب موجب زیاد شدن عقل می شود

آداب معنوی بسیار زیادی وجود دارند که این آداب هر مسلمانی را به پیشرفت سوق می دهند. پورتال سماتک در این مطلب آداب زیاد شدن عقل و همچنین مکروهاتی که عقل را کم می کند برایتان گردآوری کرده است.

 

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند
1. استعمال بوى خوش
2. مسواک کردن
3. تجارت کردن
4. مسافرت کردن
5. حجامت کردن
6. مشاوره کردن
7. خوردن سرکه
8. خوردن شنبلیله
9. خوردن کرفس
10. خوردن کندر
11. خوردن به
12. خوردن ترنج
13. خوردن سداب
14. خوردن کدو
15. خوردن چغندر

 

مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند
1. پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
2. شوخى و مزاح کردن زیاد
3. زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
4. بول کردن در آب ایستاده (راکد)
5. دست کشیدن از تجارت

 

منبع: گنج های معنوی

جدیدترین مطالب