تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد (دیدن عورت مردان در خواب)

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد (دیدن عورت مردان در خواب)

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد در خواب به طور کلی و با جزئیات در ادامه این بخش از سایت سماتک توضیح داده می شود. تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد در خواب از دیدگاه معبران علم تعبیر خواب بیان خواهد شد. تعبیر خواب راست شدن آلت مرد به همراه کاملترین مرجع تعبیر خواب خوردن آلت تناسلی مرد توسط زن و همچنین تعبیر خواب دیدن عورت مرد توسط زن و… را در این مقاله به طور مفصل توضیح خواهیم داد. دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب نمادی از شایستگی، قوای مردانه، شادی، خوشحالی و قدرت است. تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه معمولا با احساس قدرت و توانمندی از انجام کاری در زندگی تان در ارتباط است. از دیدگاه روحانی و عرفانی، دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب نشانه‌ای خوشایند است و اندام جنسی مرد در خواب بر جدایی مردان از زنان دلالت می‌کند. بیشتر مشکلاتی که در دنیا تجربه می‌شود، بی‌اعتمادی ها، بدگمانی‌ها و خشم در برابر افرادی که با آنها در ارتباط هستیم زاییده همین عضو جنسی است.

 

تعبیر خواب بزرگ شدن آلت تناسلی مرد

اگر مردی در خواب ببیند که آلت تناسلی اش در جهت‌های مختلف رشد می‌کند و بزرگ می شود یا از آن آلت تناسلی مردانه دیگری ساخته می‌شود، تعبیر آن است که اگر خواب بیننده مرد جوان است، دارای فرزندان زیادی خواهد شد. بطور کلی تعبیر خواب بزرگ شدن آلت تناسلی مرد در خواب بسته به تعداد آلت هایی که در خواب دیده‌اید به تعداد فرزندانی که در زندگی صاحب آنها خواهید شد اشاره می‌کند. اگر اکنون صاحب فرزندانی هستید، این خواب با فرصت هایی که در زندگی واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد بستگی دارد.

 

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی بزرگ مردانه

آلت تناسلی بزرگ مردانه در خواب نمادی از یک جنبه زندگی شما یا خودتان به عنوان فردی است که احساس توانگری، قدرت یا رضایت را تجربه می‌کند. این خواب نشان دهنده آن است که شما احساس می‌کنید از اطرافیان خود قدرتمندتر و موفق تر هستید. همچنین به گزارش سماتک آلت تناسلی عظیم الجثه و غول پیکر در خواب نمادی از شخصیت شما است. موفقیت متعلق به شما خواهد بود. هرچه آلت تناسلی مردانه‌ای که در خواب دیده‌اید بزرگ تر باشد، احتمال دست یافتن شما به اهدافتان هم بیشتر خواهد شد. بعلاوه، این خواب می‌تواند بازتابی از توانایی غیرطبیعی و ماورایی شما برای کمک خواستن از دیگران باشد. اگر مردی آلت تناسلی بسیار بزرگی را در خواب ببیند، این خواب نمادی از تمایل او برای داشتن روابط بهتر است و با شیوه تمرکز خواب بیننده بر انرژی‌های خود در زندگی در ارتباط است.

 

تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی مرد

اگر مردی در خواب بیند که آلت تناسلی او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند که آلت تناسلی او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید. اگر بیند که بر آلت تناسلیش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد.

 

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد برای زن

اگر زنی در خواب آلت تناسلی مردانه‌ای ببیند، این خواب با مشکلات جنسی او در ارتباط است. تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد برای زن احتمالا برخی از نیازهای او در نزدیکی با همسرش بطور کامل ارضا نمی‌شود. در این صورت خواب بیننده باید رابطه جنسی را در دفعات بیشتر یا با توجه و علاقه خاصی برقرار کند. اگر خواب بیننده زن باشد و در خواب آلت تناسلی مردانه را ببیند که به حالت نعوظ درآمده است، این خواب نمادی از مشکلات او در نزدیکی یا رابطه جنسی‌اش است. اگر خواب بیننده زن باشد و در خواب مردی را با آلت تناسلی به نعوظ درآمده در بستر خود ببیند، تعبیر آن است که او با شریک عاطفی فعلی خود مشکل جنسی دارد و در رابطه جنسی با این فرد ارضا نمی‌شود.

 

تعبیر دیدن بزرگ شدن آلت تناسلی مرد در خواب زن

دیدن بزرگ شدن اندازه آلت تناسلی مرد در خواب زن نشان دهنده به‌دست آوردن یا از دست دادن قدرت و اعتبار است. اگر زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی شوهرتان یا مرد زندگی تان بزرگ می‌شود، تعبیر آن است که همسر شما قدرتمندتر می‌شود یا شما دوست دارید که او قدرتمندتر شود. تعبیر خواب دیدن بزرگ شدن آلت تناسلی مرد توسط زن در خواب نمادی از شخصیت عالی و فوق العاده است. شاید خواب شما به این معناست که کسی احساسات و عواطف درونی‌اش را برای خودش نگه داشته است.

 

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه خود

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه خود در خواب چیست؟ اگر شما مردی هستید و در خواب آلت تناسلی خودتان را دیده اید، این خواب با اعتماد به نفس درونی شما در ارتباط است. این خواب به این مفهوم است که درحال‌حاضر نگرانی‌ها و دغدغه‌های گوناگونی شما را احاطه کرده است. اگر خواب بیننده مرد است و آلت تناسلی خودش را در خواب می‌بیند، تعبیر آن است که نیازهای او برآورده نشده است و از هر ۱۰ مورد ۹ مورد از آن به رضایت جنسی خواب بیننده مرتبط می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که خواب بیننده در زندگی واقعی خود در تنهایی و انزوا به سر می‌برد و هیچ شریکی برای تامین نیازهای جنسی خود ندارد که این وضعیت هم می‌تواند به عدم تامین رضایت جنسی منتهی شود.

 

از طرف دیگر، تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه خود در خواب می‌تواند نوعی هشدار برای خواب بیننده باشد و از آنجایی که وی به اندازه کافی به خودش استراحت نمی‌دهد، این خواب نشانه اخطار برای خواب بیننده به شمار می‌رود. دیدن آلت تناسلی مردانه خودتان در خواب نمادی از قدرت، کامیابی و موفقیت، تجاوز و خشونت، نزدیکی، معاشقه و بالاتر از همه این‌ها نمادی از احساس ناامیدی و محرومیت احتمالی است. اگر مردی هستید که خودتان را لخت و بدون لباس در خواب ببینید، این خواب ابعاد و جنبه‌های بسیار زیادی دارد که باید به مفهوم آنها پی ببرید اما یکی از آنها می‌تواند احساسی بی‌پناهی، بی‌حفاظی یا در معرض دید دیگران قرار گرفتن باشد. خواب‌های شبانه ما می‌توانند به ما در موقعیت‌های گوناگون زندگی روزمره و به ویژه در اصلاح یا شناخت بهتر خودمان کمک کنند. اگر در خواب آلت تناسلی مردی غریبه و ناشناس را ببینید، تعبیر آن است که شما در زندگی خود به دنبال دست یافتن به رهایی و آزادی هستید. اگر شما مردی تنها هستید و شریک عاطفی ندارید اما آلت تناسلی خودتان را در خواب دیده اید، این خواب شوق و اشتیاق شما برای برقراری یک رابطه را نشان می‌دهد. بطور کلی تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه خود در خواب مرد مجرد یعنی به زودی وارد یک رابطه عاشقانه می‌شوید. این خواب نمادی از جبر و نیروی زندگی است و چگونگی ارتباط شما با دیگران را نشان می‌دهد که نباید از آن غافل شوید این تعبیر هم برای مردان و هم برای زنان صدق می‌کند.

 

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد دیگر

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه دیگران در خواب چیست؟ دیدن آلت تناسلی مردانه دیگران در خواب هم می‌تواند نمادی از گیجی و سردرگمی باشد. برخی اوقات که سن ما در حال بالا رفتن است و احساس می‌کنیم بدن خوبی نداریم ممکن است این خواب را ببینیم. در این صورت این خواب علامتی برای سازگار شدن با بدنمان است. دیدن اعضای بدن انسان در خواب نشان دهنده تصویر ذهنی ما از خودمان یا از دیگران است. با این وجود، تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مرد دیگر با توجه به اینکه بدن زن در خواب دیده شده است یا بدن مرد متفاوت خواهد بود. بدون شک، دیدن آلت تناسلی دیگران در خواب با نحوه ارتباط برقرار کردن شما در روابط تان در ارتباط است. ما انسان‌ها اغلب در زندگی به احساسات خودمان شک می‌کنیم و این خواب شاید نمودی خارجی از این قبیل احساسات است. دیدن آلت تناسلی مردانه کسی که می‌شناسید یا آلت یک فرد معروف در خواب به این مفهوم است که آن فرد رازهای خودش( و حتی بیشتر از آنچه شما می‌خواهید بشنوید) را برای شما برملا می‌کند. دیدن یک آلت تناسلی مردانه عجیب و غریب در خواب نماد روبه‌رو شدن شما با یک عمل جنسی در واقعیت است. شاید با فردی روبه‌رو شوید که برای شما جذابیت جنسی خواهد داشت. اگر شما فردی متاهل هستید و این خواب را دیده‌اید باید بدانید که این خواب نمادی از موفقیت در اهداف و آرزوهایتان است.

 

تعبیر خواب خوردن آلت تناسلی مرد توسط زن

تعبیر خواب دیدن خوردن آلت تناسلی مرد توسط زن چیست؟  اگر زنی در خواب ببینید که در حال خوردن آلت تناسلی مرد است، این خواب وی را بسیار پریشان می‌کند. این خواب نمادی از احساسات خواب بیننده و شاید احساس از دست دادن قدرت در آن فرد است. بطور کلی تعبیر خواب خوردن آلت تناسلی مرد توسط زن نشان دهنده آن است که در مورد قدرت و توانایی‌های زنانه خود با مشکلی روبه‌رو هستید. نقش مهمی بر عهده شما قرار دارد که شما قادر به ایفای آن نیستید. تعبیر خواب خوردن آلت تناسلی مرد در خواب می تواند احساسات شما به آن مرد را بیان کند . اگر در خواب ببینید که آلت تناسلی دوست پسرتان را می خورید، این خواب نشان دهنده تمایلات سلطه جویانه و حاکمانه شما در رابطه تان است. همچنین این خواب می‌تواند نمادی از تاثیرات دوست پسر شما باشد. تعبیر خواب خوردن آلت تناسلی مرد توسط زن از دیدگاه برخی از معبران غربی در این قسمت توضیح داده شد.

 

تعبیر خواب دست زدن به آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب دست زدن زن به آلت تناسلی مرد چیست؟ اگر زنی هستید که در خواب ببینید که آلت تناسلی مرد را لمس می‌کنید و به آن دست می‌زنید، این خواب نمادی از تولد دوباره است. این خواب به هیچ وجه تعبیری تحت اللفظی و ظاهری ندارد و شاید به این معنا باشد که دیگران قادر هستند در رسیدن به اهدافتان شما را یاری رسانند. تعبیر خواب دست زدن به آلت تناسلی مرد با شیوه کمک کردن شما به دیگران در زندگی در ارتباط است. آیا شما زمان کافی را در اختیار آنها قرار می‌دهید؟

 

تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی (عورت) شوهر

تعبیر خواب دیدن عورت شوهر در خواب چیست؟ اگر خواب بیننده زن است و در خواب خود را در کنار مردی می‌بیند، تعبیر آن است که در واقعیت مردی وجود دارد که بسیار مشتاق و علاقمند به برقراری ارتباط با او و نزدیک تر شدن به آن فرد است. اگر در خواب خود را همراه با مرد دیگری در بستر ببینید، این خواب لزوما به این مفهوم نیست که شما جذب آن فرد شده‌اید بلکه می‌تواند به این معنا باشد که ممکن است به زودی خودتان را در حال انجام کاری ببینید که معمولا مشتاق یا علاقمند به انجامش نیستید. این خواب می‌تواند دربردارنده مفهوم عشق، محبت و رسیدن به یک رویا یا آرزوی قلبی باشد. طبق متون کتاب مقدس و از دیدگاه مذهبی، دیدن یک آلت تناسلی بزرگ که به حالت نعوظ درآمده است در خواب با خالق در ارتباط است و به این معناست که اکنون قدرت و ایده‌های شگفت‌انگیزی دارید.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه کوچک

دیدن آلت تناسلی مردانه کوچک در خواب نمادی از احساس ضعیف بودن، ناتوانی یا حتی ناتوانی احساسی است. اگر احساس می‌کنید که در برخی از ابعاد زندگی خود کارآمد یا تاثیرگذار نیستید، دیدن این خواب چندان غیرعادی به شمار نمی‌رود. آیا احساس می‌کنید که در مقایسه با اطرافیان خود از ارزش کمتری برخوردار هستید یا از آنها ضعیف تر هستید؟ دیدن آلت تناسلی مردانه کوچک در خواب نمادی از قدرت و تسلط دیگران بر شما یا مشکلاتی است که بر هر کاری که انجام می‌دهید حاکم هستند. این خواب نمادی از یکی از ابعاد جنگجوی زندگی تان یا مشکلی است که به نظر برای شما به شدت سخت و دشوار می‌رسد. دیدن آلت تناسلی کوچکی که بریده شده یا افتاده است در خواب نماد از بین رفتن نیروی مردانگی شما است. متاسفانه این خواب تعبیر چندان مثبتی ندارد. همچنین تعبیر خواب دیدن آلت تناسلی مردانه کوچک در خواب نشان دهنده فرصتی برای به‌دست آوردن پول کمی است. اگر عضوی که در خواب دیده‌اید در اندازه‌ای بسیار کوچک و کودکانه است، تعبیر آن است که تاثیرات مردانه از زندگی شما محو می‌شوند و شما ارتباط خود با دیگران را از دست می‌دهید. اگر زنی این خواب را ببیند، تعبیر آن است که احتمالا این زن باردار می‌شود. طبق تعابیر موجود در نسخ قدیمی از کتب تعبیر خواب، اگر این زن باردار نباشد، فرزند دختری از او به دنیا خواهد آمد. همچنین تعبیر دیگر این خواب هم آن است که این زن به پول و ثروت دست خواهد یافت.

 

تعبیر خواب داشتن دو آلت تناسلی مردانه

تعبیر خواب داشتن دو عدد آلت تناسلی مردانه در خواب چه تفسیری دارد؟ اگر مردی در خواب ببیند که بیش از یک آلت تناسلی دارد، تعبیر آن است که صاحب فرزندان زیادی می‌شود. این خواب نشان می‌دهد که شوق و اشتیاق شما نسبت به کسی که دوستش دارید مورد توجه او قرار نگرفته است. برخی اوقات هم این خواب نمادی از رشد جدید است و به این مفهوم است که دوران شاد و فرح بخشی در آستانه ورود به زندگی تان است.

 

تعبیر خواب خارج شدن منی از آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب خروج منی یا اسپرم از آلت تناسلی مرد چیست؟ اگر در خواب آلت تناسلی مردانه‌ای را در حال انزال و خارج شدن منی ببینید، تعبیر آن است که کارهای نیمه تمام خود را به پایان می‌رسانید. روی هر هدف یا پروژه‌ای که کار می‌کنید اکنون پس از مدت‌ها کامل شده است یا در طول چند هفته آینده کامل خواهد شد. درنهایت شما پاداش سخت کوشی تان را دریافت خواهید کرد و با ثمره کارهایتان اوقات خوشی را خواهید گذراند. تعبیر خواب خارج شدن منی از آلت تناسلی مرد در خواب نمادی از نوعی رهایی و آزادی است. این خواب می‌تواند به طور کلی با رهایی در زندگی یا میل به رها شدن از مسئولیت‌ها در ارتباط باشد. در زندگی واقعی، ممکن است به خواسته‌های خودتان رسیده باشید و اهداف خود را محقق کرده باشید. دیدن اسپرم یا منی در خواب به دلیل قابلیت موجود در اسپرم با تولدی دوباره هم در ارتباط است. برخی اوقات باید با خودمان فکر کنیم چه چیزی در زندگی وجود دارد که برای ما هیجان انگیز، سخت و جذاب به نظر می‌رسد. تعبیر خواب خارج شدن منی از آلت تناسلی مردانه در خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که شما دانه‌های خودتان را می‌پاشید و شاهد به بار نشستن محصولی می‌شوید که از هیچ به‌عمل می‌آید. اکنون زمان آن رسیده که کسب و کاری با مدل درآمدی تضمین شده راه‌اندازی کنید و هرآنچه که نیاز دارید را در زندگی خود داشته باشید. این دوران موفقیت‌های بسیار زیادی را برای شما به همراه می‌آورد و موجب می‌شود هرآنچه که در زندگی فعلی خود و هرآنچه برای سرمایه‌گذاری در آینده به آن نیاز دارید را به‌دست آورید.

 

تعبیر خواب خون آمدن از آلت تناسلی مرد

اگر مردی در خواب ببینید که از آلت تناسلی او خون می‌آید، تعبیر آن است که قدرت، شایستگی، صلاحیت و توانایی‌های او در حال تضعیف شدن هستند. بطور کلی تعبیر خواب خون آمدن از آلت تناسلی مرد و خونریزی کردن آلت تناسلی مردانه در خواب نمادی از زندگی است. خون در خواب با قدرت، نیروی نفوذ و تاثیرگذاری یا توانایی‌ها در ارتباط است. این خواب نماد از دست دادن نیروی مردانگی، قدرت و احترام است و حتی اگر این خواب کابوسی محض به نظر بیاید اما نشانه‌ای مثبت و خوب است.

 

تعبیر خواب کنده شدن آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب کنده شدن و افتادن آلت تناسلی مرد چیست؟ اگر در خواب شاهد افتادن آلت تناسلی و کنده شدن آلت مرد باشید، این خواب عجیب و غریب به از دست دادن قدرت، کاهش قوای جنسی مردانه و از مردانگی افتادن است. جدا شدن یا کنده شدن آلت تناسلی مرد در خواب با نیروهای بین فردی مسلط و حاکم در ارتباط است. این خواب می‌تواند بیانگر شخصیت پنهانی شما و طبیعیت سازنده و حمایتگرتان باشد.

 

تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی مردانه

تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی مرد در خواب یعنی چه؟ اگر خواب بیننده مرد استتعبیر خواب بریدن آلت تناسلی مردانه در خواب می‌بیند، این خواب نمادی از مشکلات او در زندگی جنسی‌اش است. احتمالا این فرد در زندگی جنسی خود نارضایتی یا سرخوردگی را تجربه می‌کند. اگر مردی در خواب ببیند که آلت تناسلی او بریده می‌شود، این خواب نماد از دست دادن قدرت او است. شاید این فرد در دایره روابط اجتماعی خود یا در محیط کارش تسلط به قدرتی که زمانی در اختیار داشته است را از دست داده است. احتمالا فرد دیگری جایگزین او شده است یا فرد جدیدی به حوزه روابط اجتماعی او ورود پیدا کرده است. از طرف دیگر این خواب به معنای از دست دادن زمان برای خواب بیننده است. او باید عاقلانه تر به سپری کردن زمان خود فکر کند. شاید باید کاری را که دوست دارد در زندگی‌اش انجام بدهد.

 

تعبیر خواب داشتن آلت تناسلی مردانه برای زن

اگر شما زن هستید و در خواب دیده‌اید که آلت تناسلی مردانه دارید، تعبیر آن است که در زندگی واقعی تان شما خود را فردی قدرتمند نشان می‌دهید و تصمیم هایی قدرتمندانه می‌گیرید. تعبیر خواب داشتن آلت تناسلی مردانه برای زن چیست؟ اگر شما زنی هستید و در خواب می‌بینید که کسی شاهد تغییر جنسیت شما از زن به مرد بوده تعبیر آن است که شما در احساسات و عواطفی که به رابطه تان مربوط می‌شود دستکاری می‌کنید و دائما آنها را تغییر می‌دهید. اگر شما زن هستید و در خواب دیده‌اید که آلت تناسلی مردانه دارید، این خواب نمادی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های شما درمورد زندگی عاطفی یا عملکرد جنسی خودتان است. اگر آلت تناسلی مردانه‌ای که در خواب دیده‌اید شکلی عجیب و غریب و غیرعادی دارد، تعبیر آن است که ذهن ناخودآگاه شما نگران ویژگی‌های مردانه‌ای است که نشان می‌دهید. شاید باید سری به بعد مردانه خودتان بزنید و چگونگی روند ارتباطی این بعد خودتان را بررسی کنید. اگر زنی در خواب آلت تناسلی مردانه ببیند، شاید در زندگی واقعی خود مشکلات و دردسرهایی دارد که با نزدیکی یا روابط عاشقانه او در ارتباط است و او را ناامید کرده است. شاید فردی که او را ناامید کرده است مشغله‌های بسیار زیادی دارد یا درحال‌حاضر چیزهای زیادی ذهن او را درگیر کرده است. با این وجود خواب بیننده باید بداند که این خواب نشانه‌ای ناخوشایند نیست و تنها به این مفهوم است که شما بعد مردانه خودتان را نشان می‌دهید.

 


همچنین بخوانید: تعبیر خواب واژن زن


 

تعبیر خواب داشتن آلت تناسلی مردانه برای زن باردار

تعبیر خواب داشتن آلت تناسلی مردانه برای زن باردار چیست؟ اگر زنی باردار در خواب ببیند که تغییر جنسیت داده تعبیر آن است که او فرزندی پسر به دنیا می‌آورد. اگر زن خواب بیننده باردار نباشد و این خواب را ببینید، تعبیر آن است که او به پول و ثروت دست خواهد یافت. همچنین این خواب می‌تواند به مفهوم فرصتی برای دست یافتن به پول در محیط کار شما باشد. اگر زن بارداری در خواب آلت تناسلی مردانه دیگری را ببینید و این خواب در نهایت به عدم موفقیت در برقراری رابطه با آن فرد منجر شود تعبیر آن است که شما باید به خودتان اجازه بدهید برخی اوقات اشتباه بکنید و اینکه ایده‌ها و نگرش‌های جدید اغلب از همین تجربه‌های ناموفق ظهور می‌یابند. اگر در این خواب ببینید که مصدوم می‌شوید، این خواب نمادی از دوره‌ای سخت در زندگی شما است. بعلاوه، ترس درونی از نزدیکی و صمیمیت شما را آزار می‌دهد.

 

تعبیر خواب زخم شدن آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب زخمی شدن آلت تناسلی مردانه در خواب به چه معنی است؟ اگر در خواب یک آلت تناسلی مردانه زخمی را ببینید، تعبیر آن است که احتمالا یکی از معاشرین اجتماعی تان یا فردی در محیط کار به شما آسیبی می‌رساند. تعبیر خواب زخم شدن آلت تناسلی مرد یا ضربه خوردن بیضه ها در مردان به این مفهوم است که احتمالا کسی به شما حرفی می‌زند و شما را ناراحت می‌کند. تعبیر دیدن زخم روی آلت تناسلی مرد در کتب تعبیر خواب قدیمی نمادی از آغاز یا یک شروع جدید است.

 

تعبیر خواب سیاه شدن آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب سیاه شدن آلت تناسلی مردانه چیست؟ اگر در خواب آلت تناسلی مرد را ببینید که تغییر رنگ داده و سیاه شده است، این خواب با روابط و تعاملات شما در ارتباط است. دیدن یک آلت تناسلی مردانه با رنگ سیاه در خواب نشان دهنده آن است که دو نفر از نزدیکان شما با یکدیگر نزدیکی و معاشرت خواهند داشت.

 

تعبیر خواب خارج شدن غذا از آلت تناسلی مردان

تعبیر خواب دیدن خارج شدن غذا از آلت تناسلی مرد چیست؟ ابن سیرین گوید:

اگر بیند که از آلت تناسلی او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.
اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.
اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.
اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.
اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.
اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.

جابر مغربی: اگر بیند که از سوراخ آلت تناسلی مردانه او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا.

 

تعبیر خواب نشستن حشره روی آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب حشره روی آلت تناسلی مرد به چه تفسیری است؟ دیدن حشرات در خواب نمادی از احساس تولد دوباره در نتیجه تغییر حالات روحانی یا موقعیت‌های اجتماعی افراد خانواده و دوستان نزدیک شما است. آلت تناسلی مردانه هم در خواب نماد قدرت، مردانگی، مردی، نیروی جنسی و غرور است. دیدن آلت تناسلی مردانه‌ای در خواب که گروهی از حشره ها روی آن نشسته‌اند می‌تواند با احساس اعتماد به نفس درونی شما در ارتباط باشد. بطور کلی تعبیر خواب نشستن حشره روی آلت تناسلی مرد نمادی از احساس اعتماد به نفس است.

 

تعبیر خواب خارج شدن حیوان از آلت تناسلی مردان

اگر شما مردی هستید و در خواب می‌بینید که حیوانی مثلا یک اسب از آلت تناسلی شما بیرون می‌آید، این خواب نمادی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های شما در مورد عملکرد خودتان است. شاید برنامه کاری شلوغ و پرکارتان امکان استراحت کردن را از شما گرفته است. بطور کلی تعبیر خواب خارج شدن حیوان از آلت تناسلی مردان تمرکز و توجه شما به آلت تناسلی تان در خواب از قبیل شکل، اندازه یا چیزی که از آن بیرون می‌آید به این مفهوم است که شما باید در هفته‌های آتی بیشتر روی خودتان متمرکز شوید و ابن سیرین گوید:

اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.
اگر بیند که از آلت تناسلی او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.
اگر بیند که از آلت تناسلی او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.
اگر بیند که از آلت تناسلی او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.
اگر بیند که از آلت تناسلی او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.
اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد.
اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.

 

تعبیر خواب وجود مدفوع روی آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب دیدن مدفوع روی آلت تناسلی مرد چیست؟ اگر در خواب آلت تناسلی مردانه آغشته به مدفوع را ببینید تعبیر آن است که احترام و ارادت شما نسبت به جنس مذکری در حال کاهش است. آلت تناسلی مردانه در خواب نماد قدرت و مردانگی است. با این وجود مدفوعی که روی آن را فرا گرفته است نمادی از مسائل و مشکلات است. تعبیر خواب وجود مدفوع روی آلت تناسلی مرد در خواب نشان دهنده مشکلات مرتبط با رشد، پول و اوضاع مالی است. شاید مردی از اطرافیان شما دچار گرفتاری‌های مالی شده است. اگر در خواب آلت تناسلی خود را درحالی ببینید که کثیف و چرک آلود است این خواب نمادی از فریبکاری، دسیسه و توطئه است. بعلاوه این خواب از ماجراهایی در رابطه با شهرت و محبوبیت خواب بیننده خبر می‌دهد.

 

تعبیر خواب از دست دادن آلت تناسلی مردانه در هنگام ادرار کردن

همانطور که پیش از این هم گفته شد دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب نمادی از باروری، قدرت، خشم و خشونت است. بنابراین اگر در خواب شاهد افتادن، جدا شدن یا از دست دادن آلت تناسلی مردانه تان باشید، تعبیر آن است که چیزهایی در ارتباط شما با یک مرد وجود دارد که شما را نگران می‌کند. شاید ادرار کردن در این خواب همزمان با افتادن آلت تناسلی مردانه نشان دهنده آن است که کنترل خودتان را از دست می‌دهید. اگر فرد دیگری را در همین وضعیت در خواب مشاهده کنید، تعبیر آن است که شما سعی می‌کنید نفوذ و قدرت خودتان را بر او اعمال کنید.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه جداشدنی

دیدن آلت تناسلی مردانه جداشدنی در خواب نماد آن است که خواب بیننده باید بر نگرش‌ها و دیدگاه‌های خودش متمرکز شود. روانشناسی به سرعت در حال تغییر است و رشته‌های جدیدی در این فرآیند روی کار می‌آیند که بیشتر آنها به تایید دیدگاه‌های یونگ پرداخته و با نظریات فروید مخالفت می‌ورزند. بیشتر روانشناسان خواب معتقد هستند که آلت تناسلی در خواب نشان دهنده آن است که خواب بیننده قدر معجزه وجود و زندگانی را دانسته و بر ارزش آن واقف و آگاه است.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد از دیدگاه دانیال پیغمبر

حضرت دانیال گوید:

آلت تناسلی در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو آلت تناسلی است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند که آلت تناسلی او بریده شده. دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند که آلت تناسلی وی شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد از دیدگاه ابن سیرین

بزرگی آلت تناسلی، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکی وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی. اگر بیند که از آلت تناسلی، آلت تناسلی‌های دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاری فرزندان

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد از دیدگاه امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب بر هفت وجه است.

فرزند.
اهل بیت (خانواده و علم).
مال.
عزت و سربلندی.
بزرگی و مقام.
طاعت (حاجتخواهی).
گرو یافتن (رهن و گرو گرفتن).

جدیدترین مطالب